ŠMSM skiria papildomus 5 milijonus eurų mokyklų aprūpinimui naujais vadovėliais

ŠMSM skiria papildomus 5 milijonus eurų mokyklų aprūpinimui naujais vadovėliais

Nuotr. Artūro Žuko Vyriausybė skyrė papildomus 5 mln. eurų, kad mokyklos dar šiemet galėtų įsigyti pakankamai naujų vadovėlių, atitinkančių atnaujintą ugdymo turinį. Papildomi pinigai skiriami iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Šiemet vadovėlių įsigijimui iš viso skirti 24 mln. Eur. Be dabar papildomai skiriamų 5 mln. eurų, šiemet buvo skirti 10,5 mln. iš valstybės biudžeto ir 8,5 mln. eurų iš ES struktūrinių fondų lėšų. Kitais metais valstybės biudžeto projekte numatoma didinti mokymo lėšas vadovėliams ir mokymo priemonėms (įskaitant skaitmenines) papildomai 5,1 mln. eurų. Šiuo metu vertinamos galimybės naujų vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimui kitais metais numatyti ir Europos Sąjungos fondų projektų lėšas.

Mokyklos gali įsigyti tik vadovėlius iš Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo portalo informacinėje sistemoje paskelbto sąrašo, į kurį įtraukiami galimi naudoti leidyklų sukurti ir išleisti vadovėliai.

Spalio viduryje šiame sąraše buvo užregistruoti 44 pagal atnaujintas ugdymo programas  parengti vadovėliai įvairiems dalykams ir klasėms.

Mokyklos yra įsigijusios daugiau kaip 350 tūkst. naujų vadovėlių. Nors šiemet pradėta dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, gali būti naudojami ir anksčiau įsigyti vadovėliai. Be to, švietimo portale www.emokykla.lt mokytojams pateikiama metodinė medžiaga, rekomendacijos, skaitmeninės mokymo priemonės, ilgalaikiai planai.