JT smerkiama Rusijos agresija prieš Ukrainą ir Rusijos planai dislokuoti branduolinius ginklus Baltarusijoje

JT smerkiama Rusijos agresija prieš Ukrainą ir Rusijos planai dislokuoti branduolinius ginklus Baltarusijoje

Balandžio 3-4 dienomis Jungtinių Tautų (JT) nusiginklavimo komisijoje Niujorke buvo surengti bendrieji debatai, kuriuose Baltijos valstybių vardu kalbėjo Lietuvos nuolatinis atstovas JT ambasadorius Rytis Paulauskas.

Lietuva, Latvija ir Estija griežtai pasmerkė Rusijos karą prieš Ukrainą ir Rusijos paskelbtą ketinimą dislokuoti branduolinius ginklus Baltarusijoje. „Rusijos nuolatiniai grasinimai branduoliniu ginklu ir Rusijos sustabdytas dalyvavimas dvišalėje sutartyje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl strateginės ginkluotės mažinimo („New START“) kelia grėsmę tarptautiniam saugumui. Rusija ir Baltarusija privalo vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir atšaukti sprendimą dėl branduolinių ginklų dislokavimo. Baltijos valstybės taip pat yra susirūpinusios dėl Šiaurės Korėjos ir Irano branduolinių programų keliamos grėsmės taikai ir saugumui. Lietuva, Latvija ir Estija tvirtai remia Branduolinių ginklų neplatinimo sutartį ir šiais metais prasidėjusį jos peržiūros procesą,“ – sakoma pareiškime.