Kartu su tarptautiniais ekspertais Lietuva tobulins nacionalinę vystomojo bendradarbiavimo sistemą

Kartu su tarptautiniais ekspertais Lietuva tobulins nacionalinę vystomojo bendradarbiavimo sistemą

Rugsėjo mėnesį startuoja Užsienio reikalų ministerijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bei Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato (DG REFORM) projektas „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimas: suderinamumas, partnerystės, poveikis”. Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą.

„Šiemet Lietuva skaičiuoja 20-uosius vystomojo bendradarbiavimo veiklos metus. Per šį laikotarpį nuosekliai dalijomės savo patirtimi, sprendimais, taip pat puoselėjome bendras demokratijos, žmogaus teisių, teisinės valstybės vertybes mūsų šalyse partnerėse. Šios vertybės – pagrindinė varomoji jėga, skatinanti augimą ir klestėjimą. Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje, intensyvėjant autokratinių režimų spaudimui, privalome stiprinti savo gebėjimus efektyviai reaguoti į kylančius iššūkius ir tapti dar geresniais partneriais, padedančiais demokratiniu keliu siekiančioms žengti valstybėms“, – pažymėjo Rasa Kairienė, Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo direktorė.

Rugsėjo 20 dieną surengtame projekto pristatymo renginyje EBPO Vystomojo bendradarbiavimo direktoriaus pavaduotoja Mayumi Endoh akcentavo projekto reikšmę paramos Ukrainai kontekste: „Šiandien pradėtos reformos vykdomos itin svarbiu metu, kai Lietuva atsidūrė tarptautinių pastangų remti Ukrainą dėl Rusijos sukelto karo priešakyje. Be įspūdingų Lietuvos pastangų padėti Ukrainos pabėgėliams, jos užmojai ženkliai didinti vystomojo bendradarbiavimo apimtis, bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi ir pilietine visuomene, ir toliau vaidins lemiamą vaidmenį ne tik atstatant ir vystant Ukrainą, bet ir plačiau – kitose Rytų partnerystės regiono šalyse ir visame pasaulyje“.

Beveik dvejus metus truksiančio projekto metu, EBPO ir kiti tarptautiniai ekspertai padės Lietuvai gerinti sąlygas, kurti finansinius mechanizmus, atveriančius naujų galimybių privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų įsitraukimui į vystomojo bendradarbiavimo veiklas. Projektas padės tikslinėms grupėms užmegzti naujų partnerysčių su tarptautinėmis organizacijomis, finansinėmis institucijomis ir kitomis šalimis donorėmis.

Pagrindinės numatytos projekto veiklos – esamos situacijos analizė, veiksmų plano parengimas ir jo įgyvendinimas (teisinės bazės peržiūra, finansinių priemonių kūrimas/pritaikymas, stebėsenos ir vertinimo sistemos kūrimas, gebėjimų stiprinimas ir kompetencijų ugdymas). Šio projekto metu taip pat numatyta įgyvendinti tris pilotinius projektus, kurių metu labiausiai tinkami vystomojo bendradarbiavimo partnerysčių instrumentų pavyzdžiai bus pritaikyti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo praktikoje.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Techninės paramos priemonės lėšomis.