Kviečiame teikti idėjas žemės ūkio našumo ir tvarumo srities projektams

Kviečiame teikti idėjas žemės ūkio našumo ir tvarumo srities projektams

Žemės ūkio ministerija kviečia socialinius-ekonominius partnerius, ūkininkus ir visuomenę teikti Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektines idėjas, kurios, siekiant našumo ir tvarumo žemės ūkyje, padės išspręsti praktines ūkių problemas.

Konkrečias ūkių problemas EIP  projektu siekiama spręsti taikant žinias ir inovacijas bei plėtojant bendradarbiavimą tarp žemės ūkio, maisto ūkio ar miškų ūkio veikla užsiimančių subjektų, mokslininkų, žemės ir miškų ūkio konsultantų bei kitų kaimo plėtros sektoriaus dalyvių.

Projektinių idėjų teikimas ir atranka yra naujas etapas EIP atrankos procese. Teikiant projektines idėjas didžiausias dėmesys turėtų būti teikiamas temoms, susijusiomis su žemės ir maisto ūkio pridėtinės vertės ir konkurencingumo didinimu, gamybos optimizavimu bei pažangiomis technologijomis, skaitmeninimu ir kitais išmaniaisiais verslo valdymo sprendiniais, įskaitant netechnologinių inovacijų plėtrą. Taip pat teigiamu poveikiu aplinkai ir klimatui, o taip pat ir reagavimu į rinkos paklausą, įskaitant reagavimą į krizes ir sektoriaus atsparumo krizėms didinimą.

Atranka vyksta pagal intervencinę priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje“.

Kviečiame EIP projektines idėjas pateikti užpildant šią formą. Užpildytas ir elektroniniu parašu pasirašytas formas prašome pateikti iki lapkričio 24 d. Žemės ūkio ministerijai el. paštu: [email protected].