Kviečiame teikti pasiūlymus ekspertinio vertinimo paslaugoms įsigyti 

Kviečiame teikti pasiūlymus ekspertinio vertinimo paslaugoms įsigyti 

Kviečiame teikti pasiūlymus ekspertinio vertinimo paslaugoms įsigyti 
 
Sveikatos apsaugos ministerija skelbia viešojo pirkimo konkursą ekspertinio vertinimo paslaugoms įsigyti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) 2024 m. paraiškoms (prevenciniams projektams bei moksliniams tyrimams) vertinti. Numatytas paraiškų teikimo terminas – iki 2024 m. sausio 25 d. 10 val. 
 

Pirkimo objektas yra skaidomas į 4 pirkimo dalis: 
1.    I pirkimo dalis – „I srities „Sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos“; 
2.    II pirkimo dalis – „I srities „Sveikos gyvensenos skatinimas“ projektų (įskaitant mokslinių tyrimų projektus) paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos“; 
3.    III pirkimo dalis – „II srities „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas“ projektų paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos“; 
4.    IV pirkimo dalis – „II srities „Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas“ projektų (įskaitant mokslinių tyrimų projektus) paraiškų ekspertinio vertinimo paslaugos“. 

Pabrėžiame, kad, jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, jis gali pateikti pasiūlymą tik vienai pirkimo objekto daliai. 
 
VVSSF Ekspertinis vertinimas bus atliekamas VVSSF lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarkos apraše, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-634, numatyta tvarka. 
 
Daugiau informacijos apie vykdomą pirkimą rasite ČIA.