Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti išorės paslaugų teikėjo atrankoje

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti paraiškas dalyvauti išorės paslaugų teikėjo atrankoje dėl bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse ir konsulinėmis įstaigomis teikiant išorės paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams dėl asmens tapatybės kortelių ir pasų išdavimo.

  • Kvietimas dalyvauti atrankoje
  • Paraiškų teikimo terminas: iki 2023 m. birželio 1 d. imtinai.

Priedas Nr. 1
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 4

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania invites to submit applications for participation in the selection of External service provider for cooperation with diplomatic missions in foreign countries and consulates of the Republic of Lithuania in the provision of external services to the citizens of the Republic of Lithuania regarding the issuance of identity cards and passports.

  • Invitation to submit applications
  • Deadline for the submission of applications: 1 June 2023.

Annex No. 1
Annex No. 2
Annex No. 3
Annex No. 4