M. Navickienė: Socialiai atsakingas verslas – didžiulė mūsų valstybės jėga

M. Navickienė: Socialiai atsakingas verslas – didžiulė mūsų valstybės jėga

NAVA Darbuotojams saugumą, palankią emocinę aplinką kuriančios, ryšius su bendruomenėmis stiprinančios, aplinką tausojančios, įvairovę skatinančios įmonės sausio 18 d. pagerbtos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. 14-kai įmonių įteikti „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai 2023“. Kai kurios įmonės įvertintos ne vienoje nominacijoje. Iš viso įteikta 17 apdovanojimų mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms. „Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai“ įteikti jau 15-ąjį kartą.

Įmonių socialinės atsakomybės „Oskarais“ vadinamais apdovanojimais įvertintos verslo įmonės už 2023 metų veiklas. Pagrindinį apdovanojimą „Metų socialiai atsakinga įmonė 2023“ laimėjo AB „Ignitis grupė“, padariusi didelę pažangą keliose socialinės atsakomybės srityse. Įmonė apdovanota už socialinę atsakomybę kuriant darbuotojų gerovę ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis bei aplinkai palankius sprendimus.

Iškilmingame renginyje paskelbtos atsakingiausios Lietuvos įmonės penkiose nominacijose – „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Saugumą ir palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“ ir „Įvairovę skatinanti darbovietė“. Kasmet rengiamo Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurso tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje.

„Didžiuojuosi, kad Lietuvoje daugėja įmonių, kurios socialinei atsakomybei skiria vis didesnį dėmesį – kuria palankią aplinką ir emocinę gerovę savo darbuotojams, glaudesnius ryšius su bendruomenėmis, įgyvendina aplinką tausojančias iniciatyvas, skatina įvairovę. Šios įmonės tampa pavyzdžiu kitoms įmonėms, ypač toms, kurios dar tik žengia pirmuosius žingsnius link socialinės atsakomybės, tvarumo ar darbuotojų gerovės užtikrinimo. Džiaugiuosi, kad kasmet sulaukiame vis didesnio įmonių susidomėjimo šiuo konkursu, o šiemet apdovanojome 14 labiausiai įvairiose mažų, vidutinių ir didelių įmonių kategorijose pasižymėjusių bendrovių. Tikiu, kad taip auginame ne tik socialiai atsakingų verslų lyderystę bet ir pasitikėjimą savo valstybe. Socialiai atsakingas verslas – didžiulė mūsų valstybės jėga“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 Pasak Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisijos pirmininkės Liudvikos Gražulienės, šis konkursas kasmet sulaukia vis didesnio įmonių susidomėjimo. Iš viso 2023 m. 40 Lietuvos įmonių pateikė 70 paraiškų. 

„Džiaugiamės tiek tęstinėmis, jau ne vienerius metus vykdomomis įmonių iniciatyvomis, tiek naujais projektais, kuriančiais pridėtinę vertę visuomenei aukštesniais veiklos standartais, geresnėmis sąlygomis darbuotojams. Konkurse dalyvauja įvairaus dydžio įmonės, daugiau vidutinės ir didelės, todėl kaskart džiaugiamės sulaukę ir mažų įmonių susidomėjimo, džiaugiamės dideliais jų darbais ir reikšmingomis iniciatyvomis“, – sako L. Gražulienė.

„Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2023“ nominacijų laimėtojai:

Pagrindinis „Metų socialiai atsakingos įmonės apdovanojimas“ – AB „Ignitis grupė“ už socialinę atsakomybę kuriant darbuotojų gerovę ir bendradarbiaujant su bendruomenėmis bei aplinkai palankius sprendimus.

„Metų darbovietė“:

 • Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Putokšnis“ už aktyvų darbuotojų skatinimą ir motyvavimo priemonių taikymą.
 • Didelių įmonių kategorijoje – AB „Ignitis grupė“ už atlygio nustatymo sistemą ir darbuotojų saugumo kampanijos įgyvendinimą; AB „Lietuvos draudimas“ už darbuotojų lūkesčius atitinkančią darbo aplinką.

„Metų bendruomeniškiausia įmonė“:

 • Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“ už ryšių su bendruomene stiprinimą ir atsižvelgimą į jos poreikius.
 • Didelių įmonių kategorijoje – UAB „Lidl Lietuva“ už bendruomenės sutelkimą įgyvendinant visuomenei ir gamtai svarbias socialines iniciatyvas.

 „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, išrinkta naujienų portalo 15min skaitytojų:

 • Mažų įmonių kategorijoje – UAB „Draugas draugui“ už paramą bendruomenėms, žmonių telkimą dalytis savo laiku ir gerumu.
 • Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Coherent Solutions“ už bendruomenių rėmimą ir stiprinimą bei savanoriškos veiklos inciatyvų skatinimą.
 • Didelių įmonių kategorijoje – UAB „SBA Grupė“ už darbuotojų sutelkimą prasmingiems darbams, kuriant gražesnį gyvenimą ir aplinką visuomenei.

„Aplinkai draugiškiausia įmonė“:

 • Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „Toksika“ už aplinkai draugiškus sprendimus ir aktyvų visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais.
 • Didelių įmonių kategorijoje – AB „Ignitis grupė“ už aplinkosaugos vadybos standartų taikymą įmonės veikloje ir jų diegimo skatinimą visuomenėje.

„Saugumą ir palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“:

 • Mažų įmonių kategorijoje – UAB „Grožio namai Aurum“ už palankios aplinkos kūrimą ir aktyvų darbuotojų įsitraukimo didinimą.
 • Vidutinių įmonių kategorijoje – UAB „PPMI Group“ už darbuotojams kuriamą gerovę ir jų profesinio tobulėjimo skatinimą.
 • Didelių įmonių kategorijoje – UAB „World Courier (Lithuania)“ už asmeninių darbuotojų poreikių atliepimą ir suvokimo, kas yra sveikas darbo ir gyvenimo balansas, didinimą.

„Įvairovę skatinanti darbovietė“:

 • Mažų įmonių kategorijoje – UAB „DSP Plius“ už asmenų, turinčių įvairių poreikių, įsitraukimo į visuomenę stiprinimą.
 • Vidutinių įmonių kategorijoje – „ERGO Life Insurance SE“ už gerąsias praktikas įtraukiant lygių galimybių principus organizacijos veikloje ir įgyvendintas iniciatyvas lyčių lygybės srityje.
 • Didelių įmonių kategorijoje – AB „Lietuvos oro uostai“ už įvairovės ir įtraukties skatinimą įmonėje ir už jos ribų.