Ministerijoje pristatytos Dalyvaujamojo biudžeto mokyklose galimybės

Ministerijoje pristatytos Dalyvaujamojo biudžeto mokyklose galimybės

2024-02-28

Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyko įvadinis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys ministerijai pavaldžioms mokykloms. 

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė mokiniams įsitraukti į viešųjų sprendimų mokykloje priėmimą ir prisidėti prie mokyklos biudžeto dalies paskirstymo.

„Gebėjimas ir noras įsitraukti į bendruomenės gyvenimą yra viena pamatinių demokratijos atramų. Labai svarbu, kad kiekvienas jaustų atsakomybę ir norėtų prasmingai prisidėti prie savo aplinkos ir savo idėjomis ją kurti bei tobulinti. Viena reikšmingiausių bendruomenių, su kuriomis susiduria vaikas, yra būtent mokykla. Čia vaikai mokosi rasti, siūlyti ir kartu priimti sprendimus.

Prasminga mokinius įtraukti į svarstymus, kaip panaudoti lėšas mokyklose, kaip kurti visiems geresnę aplinką. Tai suteiks mokiniams didesnį atsakomybės jausmą už savo mokyklą, prisidės stiprinant jų pilietiškumo kompetenciją“, – sveikindamas renginio dalyvius kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. 

Projektą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžiose mokyklose iniciavo ministerija, skatindama mokinių pilietinį aktyvumą, finansinį raštingumą, domėjimąsi demokratija, skaidria ir atvira sprendimų priėmimo kultūra. Kol kas jame dalyvauja 15 mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija. Tikimasi, ilgainiui prie iniciatyvos prisijungs ir daugiau ministerijos mokyklų, taip pat tikimasi šiuo pavyzdžiu paseks ir savivaldybės bei joms pavaldžios mokyklos. 

Iniciatyvą įgyvendinti padeda organizacija „Transparency International”, kuri šiandien mokyklų vadovams ir atstovams pristatė projekto eigą, teikė įgyvendinimo konsultacijas.

Planuojama mokslo metų pabaigoje kviesti mokyklas pasidalinti sukaupta patirtimi, mokinių pristatytomis idėjomis.