Edukologijos doktorantūrą geriausiuose užsienio universitetuose pasirinkę studentai galės studijuoti nemokamai

Edukologijos doktorantūrą geriausiuose užsienio universitetuose pasirinkę studentai galės studijuoti nemokamai

Besidomintieji edukologijos doktorantūra užsienio universitetuose kviečiami rinktis šias studijas ir pretenduoti į valstybės paramą studijuoti nemokamai.

Įstojusiesiems į edukologijos doktorantūrą geriausiuose pasaulio universitetuose ir įsipareigojusiesiems po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą valstybė numato skirti daugiau nei 40 tūkst. eurų per metus studijų kainai padengti.

„Siekiant edukologijos mokslų proveržio Lietuvoje, mums reikia daugiau ir įvairesnės patirties turinčių edukologijos krypties mokslininkų. Norime paskatinti jau galvojančius apie edukologijos doktorantūros studijas drąsiai stoti į geriausias užsienio aukštąsias mokyklas, baigus studijas grįžti į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, vykdyti mokslinius tyrimus ir prisidėti prie pedagogų rengimo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Justas Nugaras.

Iš viso numatyta finansuoti 15 doktorantų studijas užsienyje. Valstybės finansavimas bus suteikiamas visam doktorantūros studijų laikotarpiui.

Norintieji pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms turi būti įstoję arba pakviesti studijuoti edukologijos krypties doktorantūros programose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš 3 pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

Valstybės finansavimą gavęs studentas įsipareigotų per 5 metų laikotarpį po studijų užsienyje baigimo ne trumpiau kaip 3 metus dirbti aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose Lietuvoje ar Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, arba Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Šiai priemonei įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra numačiusi 2,61 mln. eurų finansavimą iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. Priemonę administruoja Valstybinis studijų fondas.

Kvietimai doktorantams pretenduoti į valstybės finansavimą bus paskelbti 2024 m. gegužę. Prašymų priėmimo, paramos skyrimo ir kitas konkurso sąlygas galima rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.