Nepriklausomas ESBO ekspertas patvirtino, kad Baltarusijos valdžios institucijos taiko represijas, siekdamos kontroliuoti visuomenę

Nepriklausomas ESBO ekspertas patvirtino, kad Baltarusijos valdžios institucijos taiko represijas, siekdamos kontroliuoti visuomenę

Gegužės 11 dieną Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Nuolatinėje taryboje pristatyta ataskaita dėl žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje, parengta pagal, taip vadinamą, Maskvos mechanizmą, patvirtino, kad Baltarusijos režimas siekia užtikrinti visišką visuomenės kontrolę ir nuslopinti visus kritiškus balsus, įskaitant tuos, kurie pasisako prieš Baltarusijos dalyvavimą Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą.

Nuolatinio atstovo prie tarptautinių organizacijų Vienoje pavaduotoja Nida Jakubonė savo pareiškime ESBO Nuolatinėje taryboje pabrėžė: „Vidaus represijos sudarė sąlygas Baltarusijos režimui leisti Rusijai naudoti savo teritoriją agresijai prieš Ukrainą. Savo ruožtu, Baltarusijos dalyvavimas kare leido valdžios institucijoms toliau stiprinti politiškai motyvuotas represijas, įskaitant represijas prieš asmenis, kurie prieštarauja karui ar palaiko Ukrainos žmones.“

Lietuvos atstovė išreiškė didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, daugybės sulaikytųjų politiniais sumetimais, nežmoniškų sulaikytųjų kalinimo sąlygų ir kitų aspektų. Pareiškime buvo dar kartą pasmerktas Baltarusijos režimo įvykdytas priverstinis Ryanair lėktuvo nutupdymas ir juo skridusio Baltarusijos žurnalisto nuteisimas, migrantų srautų instrumentalizavimas ir Baltarusijoje gyvenančių tautinių mažumų teisių pažeidimai. N. Jakubonė išreiškė tvirtą Lietuvos pasiryžimą toliau teikti prieglobstį ir pagalbą nuo represijų bėgantiems asmenims ir dėti visas pastangas, kad būtų sustabdytas nebaudžiamumas ir užkirstas kelias tolesniems nusikaltimams.

Po 2020 metų masinių represijų Baltarusijoje vienas iš ESBO žmogaus dimensijos instrumentų – Maskvos mechanizmas – pasitelktas jau antrą  kartą. Pirmojoje ataskaitoje, pateiktoje 2020 metų lapkritį, buvo patvirtinta, kad Baltarusijos valdžia vykdė masinius ir sistemingus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimus.

Antrąją Maskvos mechanizmo ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje galite rasti čia.