Ministras Gintautas Jakštas lankysis Kretingos rajono savivaldybės mokyklose

Ministras Gintautas Jakštas lankysis Kretingos rajono savivaldybės mokyklose

Vasario 9 dieną švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas lankysis Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigose, aptars „Tūkstantmečio mokyklų“ programos eigą. Šioje programoje dalyvauja 6 Kretingos rajono mokyklos.

„Kretingos rajonas yra viena iš pavyzdinių savivaldybių, kaip pasitelkiant „Tūkstantmečio mokyklų“ programą yra sumaniai taikomos inovacijos: į rajono mokyklų tinklą žiūrima per sinergijos perspektyvą, taikomi pažangūs vadybos ir ugdymo metodai, rūpinamasi darnia STEAM, įtraukiojo, kultūrinio ugdymo plėtra“, – sako ministras G. Jakštas.

Savivaldybė numačiusi didelę visų keturių „Tūkstantmečio mokyklų“ programos sričių – lyderystės, įtraukiojo, kultūrinio, STEAM ugdymo – veiklų įvairovę. Kitų savivaldybių mokyklų atstovai atvyksta į Kretingos mokyklas į pažintinius vizitus, susijusius su vadyba ir procesų valdymu, kai kurios savivaldybės mokyklos taiko LEAN, kitos diegs įgyvendinamos „Tūkstantmečio mokyklų“ programą.

Trijose savivaldybės mokyklose veikia visos dienos mokykla, rengiantis įtraukiajam ugdymui išbandomi nauji mokymo(si) metodai, testuojamos ir aptariamos praktikos, mokytojai mokosi stažuočių ir mokymų forma bei bendradarbiaudami.

Numatyta išskirtinė, darni STEAM srities plėtra visos savivaldybės lygmeniu, mokyklos yra išsigryninusios ugdymo kryptis: J. Pabrėžos universitetinė gimnazija –  pasirinkusi gamtos mokslų sritį, S. Daukanto progimnazija  – medijų kryptį, integraciją su menais, Marijono Daujoto progimnazija – informatikos, problemų sprendimo sritis. Mokyklos bendradarbiauja tarpusavyje.

Vizito programa:

11 val. susitikimas su Kretingos r. savivaldybės vadovais (Savanorių g. 29 A, Kretinga).

11.30 val. apsilankymas Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (Savanorių g. 58, Kretinga). Šioje mokykloje, kuri dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, planuojama įsteigti STEAM centrą su naujomis šiuolaikinėmis laboratorijomis ir gamtos mokslų kabinetais. Šiame centre galės praktikuotis ir gamtos mokslų mokytis visų Kretingos miesto progimnazijų 7–8 klasių mokiniai.

12.10 val. ministrokomentaras žiniasklaidai Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje (Savanorių g. 58, Kretinga).

12.30 val. lankysis Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje (Palangos g. 25, Kretinga). Šioje mokykloje, kuri taip pat dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, bus įsteigtas Tarpdisciplininis menų centras su kino, medijų, fotografijos studijomis, eksperimentine muzikos, šokio ir pojūčių lavinimo erdve ir kt.  

14–15 val. ministras lankysis Kretingos r. Salantų gimnazijoje (Taikos g. 4, Salantai).

Nuotr. Artūro Žuko