Ministrė A. Bilotaitė atidarė atnaujintus Rietavo ir Šilalės raj. policijos komisariatų pastatus

Ministrė A. Bilotaitė atidarė atnaujintus Rietavo ir Šilalės raj. policijos komisariatų pastatus

Rietave ir Šilalėje darbo vizitu apsilankiusi vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė atidarė šiuolaikiškai atnaujintus policijos komisariatų pastatus. Vizito metu vidaus reikalų ministrė susitiko su pareigūnais aptarti jų darbo sąlygų gerinimo, aprūpinimo ir atlyginimų didinimo klausimus bei kriminogeninę situaciją regione.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, pareigūnų aprūpinimas, šiuolaikiškos darbo sąlygos ir žmonių saugumo jausmas jų gyvenamojoje vietovėje yra didžiausias VRM prioritetas. Per pastaruosius trejus metus rekonstruoti 52 ir pastatyti 3 nauji policijos pastatai.

„Visi šalyje veikiantys policijos komisariatai yra svarbūs, pareigūnai regionuose privalo turėti lygiai tokias pat orias ir komfortiškas darbo sąlygas. Džiaugiuosi, kad vis daugiau mūsų pareigūnų dirba šiuolaikiškomis sąlygomis ir gali visą dėmesį skirti tiesioginiam darbui“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

VRM atliktas tyrimas rodo, kad Rietavo ir Šilalės pareigūnai yra pakankamai  patenkinti  darbo organizavimu ir sąlygomis, kvalifikacijos kėlimo galimybėmis ir psichologiniu klimatu. 

2024 m. biudžete vidaus reikalų sistemai  skirtas beveik 1 milijardas eurų.  Parengtos Vidaus tarnybos statuto pataisos leistų tarnybą policijoje ir kitose teisėsaugos institucijose padaryti dar patrauklesne.

„Puikiai suprantame, kad tik motyvuoti pareigūnai gali geriausiai vykdyti savo užduotis ir tinkamai pasirūpinti  šalies gyventojų saugumu“, – teigia ministrė A. Bilotaitė.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, per pastaruosius trejus metus policijos sistemos biudžetas išaugo 40 proc. – tai yra beveik 100 mln. eurų.  Jeigu 2020 m. policijos biudžetui buvo skirta 235 mln., tai kitais metais policijos finansavimas pasieks 332 mln. eurų.

Kitais metais pareigūnų užmokesčio didinimui papildomai numatyti 37 mln. eurų, įskaitant Vidaus tarnybos statuto nuostatų įgyvendinimą.

Pasak ministrės A. Bilotaitės,  kitais metais reabilitacijos paslaugomis galės pasinaudoti iš viso daugiau kaip 2 500 statutinių pareigūnų. 2024 m. Vidaus reikalų ministerijos biudžete numatyta papildomai skirti 742 tūkst. eurų pareigūnų reabilitacijai.

Anksčiau per metus reabilitacijas paslaugas gaudavo iki 1 500 vidaus reikalų sistemos pareigūnų.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, ministerija kartu su Policijos departamentu  ypatingą dėmesį skirs ir policijos bendruomenės pareigūnams, jų parengčiai ir kvalifikacijai kelti. Šiuo metu šalyje dirba 142 bendruomenės pareigūnai. Iš viso policijoje planuojama suformuoti 163 bendruomenės pareigūnų pareigybes.

Šiemet  vienu nusikaltimų prevencijos prioritetų įvardinta kova su narkotikų platinimu ir vartojimu mokyklose.  Anot ministrės A. Bilotaitės, bendruomenės policijos pareigūnų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų prevencijoje turi būti centrinis ir visapusiškas.

VRM inicijavo Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomojo modelio įgyvendinimo projektą.

Vizito metu su Šilalės rajono bendruomene ministrė A. Bilotaitė taip pat aptars viešojo saugumo, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos aktualijas.

Naujausia VRM užsakymu atlikta gyventojų apklausa rodo, kad Tauragės apskritis, kuriai priklauso ir Šilalė, yra viena saugiausių šalyje. Gyventojai palankiai vertina ir viešojo saugumo situaciją savo regione: 91% žmonių jaučiasi saugūs, 84% teigiamai vertina kriminogeninę situaciją.

Didžiausią nerimą jų gyvenamoje vietovėje kelia sukčiavimai (telefonu, el. būdu ar kitais būdais), eismo saugumas, narkotikus vartojantys ar narkotikais prekiaujantys asmenys ir smurtas artimoje aplinkoje.

Kaip rodo naujausia VRM užsakymu atlikta gyventojų apklausa, policija pasitiki net 89% Tauragės apskrities gyventojų (visoje Lietuvoje – 82%). Tai vienas geriausių vertinimų iš visų šalies apskričių.

Apklausos duomenimis, 64% šio krašto gyventojų teigia, kad jie žinotų, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų atveju. Visoje Lietuvoje taip manančiųjų –  maždaug pusė (51%). Tai yra didžiausia dalis lyginant su kitomis apskritimis.

Civilinės saugos srityje stiprinami gyventojų evakavimo pajėgumai savivaldybėse, investuojama į gyventojų perspėjimo sistemą – plečiamas sirenų tinklas, kuriamas priedangų tinklas. Šilalės rajone paženklintos 29 priedangos ir 24 kolektyvinės apsaugos statiniai (KAS), Rietave – 2 priedangos ir 12 KAS.

Per kiek daugiau nei metus iš viso šalies savivaldybės parinko virš 3,2 tūkst. priedangų, kuriose pavojaus atveju tilptų apie 30 proc. gyventojų.

Bendras tikslas – kad savivaldybėse būtų priedangų tiek, kad jose užtektų vietos 50 proc. gyventojų (60 proc. – miestų savivaldybėse, 40 proc. – rajonų savivaldybėse). Jau 11 (iš 60) savivaldybių pasiekė joms nustatytą tikslą.