Parengtas išskirtinės ES paramos pieno gamintojams mokėjimo tvarkos projektas: laukiama socialinių partnerių siūlymų

Parengtas išskirtinės ES paramos pieno gamintojams mokėjimo tvarkos projektas: laukiama socialinių partnerių siūlymų

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė socialiniams partneriams bei visuomenei derinti administravimo taisykles, pagal kurias ruošiasi skirstyti Europos Sąjungos finansinę paramą pieno gamintojų ekonominiam gyvybingumui išsaugoti.

Europos Komisija liepos mėnesį iš ES žemės ūkio rezervo Lietuvai skyrė išskirtinę finansinę paramą – 10,66 mln. eurų. Šiame paramos skyrimo etape ekonominių sunkumų patyrusiems pieno gamintojams skirta 8,86 mln. Eur.

Ministerijos parengtų taisyklių projekte numatyta, kad parama bus skiriama pieno gamintojams, kurie Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 31 d. (imtinai). Pieno gamintojai taip pat turės turėti savo vardu Ūkinių gyvūnų registre 2023 m. rugpjūčio 1 d. registruotų pieninių karvių.

Paramą turėtų gauti tie gamintojai, kurių 2023 m. balandžio, gegužės ir (ar) birželio mėnesio vidutinė už natūralų žalią pieną gauta supirkimo kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Taisyklėse numatyta, kad išskirtinės finansinės paramos siekiantys pieno gamintojai ir jų sutuoktiniai negalės būti patvirtinti paramos gavėjais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Paramą siūloma apskaičiuoti pagal 2023 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. pieno gamintojo supirkėjams faktiškai parduotą pieno (natūralaus riebumo) kiekį.

Numatoma, kad paramos dydis kiekvienam pieno gamintojui bus apskaičiuojamas individualiai kiekvienam mėnesiui (balandžio, gegužės, birželio mėn.), t. y. apskaičiuojamas skirtumas tarp 35 ct/kg ir vidutinės faktinės pieno gamintojo gautos kainos už kilogramą natūralaus pieno atitinkamą mėnesį. Paramos suma pieno gamintojui bus apskaičiuojama konkretaus mėnesio apskaičiuotą paramos dydį padauginus iš pieno gamintojo atitinkamą mėnesį (2023 m. balandį, gegužę ir birželį) faktiškai parduoto natūralaus pieno kiekio (kg).

Paramą apskaičiuos VĮ Žemės ūkio duomenų centras, o išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra.

ES parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d.

Taisyklių projektą galima rasti čia: