Moksliniam potencialui universitetuose stiprinti – 57,5 mln. eurų valstybės investicijų

Moksliniam potencialui universitetuose stiprinti – 57,5 mln. eurų valstybės investicijų

Universitetams padėti siekti aukščiausio tarptautinio lygio mokslo valstybė 2023 m. skyrė 4 mln. eurų, o šiemet tam numatoma daugiau nei 13 mln. eurų. Iki 2027 m. šiam tikslui iš viso bus skirta 57,5 mln. eurų. Tikimasi, kad investicijos paskatins į mokslinius tyrimus įtraukti daugiau jaunųjų mokslininkų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio, o mokslo rezultatai kurs pridėtinę vertę Lietuvos visuomenei ir ekonomikai. Valstybės lėšomis numatoma įkurti naujus ir stiprinti jau esamus mokslo ekscelencijos centrus.

Mokslo kokybė šalies universitetuose stiprinama pagal pernai metais startavusią Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programą „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“.

„Tai pirma tokia programa, kai valstybė skiria finansavimą stiprinti didžiausią potencialą turinčias mokslo sritis mūsų universitetuose. Suteikiame galimybę universitetams, geriausiai žinantiems savo stiprybes, spręsti, į kurias sritis verta dar daugiau investuoti ir siekti proveržio. Svarbu ir tai, kad universitetų projektai puikiai dera su nacionaliniais prioritetais: planuojama stiprinti inžinerijos, technologijų, duomenų, gamtos, biomedicinos kryptis, reikšmingas visos Lietuvos pažangai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko Gintaro Valinčiaus, investicija į mokslo ekscelencijos centrų plėtrą ir stiprinimą ne tik gerina mokslo kokybę ir pritraukia talentingus jaunuosius tyrėjus, bet ir kuria ilgalaikį poveikį Lietuvos mokslo vystymuisi, skatina inovacijas bei technologinę pažangą.

„Numatyta į universitetų projektų mokslo veiklas įtraukti didelį būrį jaunųjų tyrėjų, kurie vykdys inovatyvius ir konkurencingus tyrimus prioritetinėse mokslo srityse ir, vadovaujami patyrusių mokslininkų, toliau tobulins savo kompetencijas ir įgūdžius. Plėtodami ekscelencijos centrų veiklą, mes taip pat skatiname mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus sąveiką, kuris yra vienas iš kertinių elementų efektyvios, konkurencingos ir modernios valstybės formavimui“, – sako G. Valinčius.

Valstybės finansavimas padės universitetams stiprinti pasirinktas didžiausio potencialo sritis bei mokslininkų kompetencijas, sukurti tvirtą pagrindą moksline veikla grįstoms studijoms, plėtoti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) reikalingą infrastruktūrą. Taip pat bus sudarytos sąlygos į mokslo veiklas įtraukti kuo daugiau studentų ir jaunųjų tyrėjų, kurti daugiau tarptautinės reikšmės mokslo darbų, pritraukti išorinių tarptautinių ir verslo investicijų į šalies MTEP.

Programoje dalyvausiantys valstybiniai universitetai bus skatinami kurti arba stiprinti turimus ekscelencijos centrus – sutelktos MTEP infrastruktūros ir žmogiškųjų resursų kompetencijos centrus, skirtus aukščiausio tarptautinio lygio rezultatams pasiekti.

Programa bus įgyvendinama iki 2027 m. pabaigos, ją administruos Lietuvos mokslo taryba.

Mokslo kokybei gerinti – augantis valstybės finansavimas

Valstybės finansavimas mokslui nuosekliai auga – per dvejus metus net 74 proc. 2022 m. MTEP asignavimai, palyginti su 2021 m., išaugo 30 proc. ir sudarė iš viso 206 mln. eurų. 2023 m. MTEP asignavimai išaugo dar 34 proc. ir sudarė iš viso 276 mln. eurų.

Šiemet valstybės finansavimas MTEP sričiai augs beveik 77 mln. eurų. Iš viso MTEP finansavimas 2024 m. sieks apie 346 mln. eurų.