Nacionalinės švietimo agentūros vadovo konkursą laimėjo Rūta Krasauskienė

Nacionalinės švietimo agentūros vadovo konkursą laimėjo Rūta Krasauskienė

Nuotr. Nacionalinės švietimo agentūros Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vadovo konkursą penkerių metų kadencijai laimėjo Rūta Krasauskienė, ėjusi šias pareigas ir anksčiau. Ilgalaikė kandidatės patirtis šioje agentūroje bus svarbi įvedant naujas funkcijas – nuo šiol, remdamasi švietimo stebėsenos duomenimis, NŠA ne tik fiksuos esamą švietimo situaciją, bet ir prognozuos galimus pokyčius, pasitelkusi sričių ekspertus siūlys duomenimis grįstus sprendimus.

„Rūtos Krasauskienės kompetencijos, pateikta įstaigos veiklos vizija, numatomi veiklos tikslai buvo stipriausi iš visų kandidatų. Nebuvo renkamasi tarp naujo ir jau ėjusio šias pareigas, rinkomės iš visų kandidatų. Naujam vadovui keliama užduotis tęsti nuo liepos pradėtą NŠA reformą, kad agentūra taptų kompetencijų centru ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse, daugiau dėmesio skirtų mokykloms konsultuoti, stiprintų bendradarbiavimą su švietimo bendruomene, telktų geriausius sričių žinovus ir kartu ieškotų inovatyviausių sprendimų švietimui“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Rūta Krasauskienė yra dirbusi mokytoja, vadovavo Vilniaus Žemynos gimnazijai, buvo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos gimnazijų vadovų asociacijos viceprezidentė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotoja, 2020 m. paskirta Nacionalinės švietimo agentūros vadove. R. Krasauskienė yra parengusi nemažai metodinių priemonių mokytojams, profesinę kvalifikaciją tobulino Čekijoje, Estijoje, Švedijoje.  

„Naujas agentūros veiklos etapas, kai stiprinamos ir plečiamos jos funkcijos, yra iššūkis ir galimybė iš esmės pagerinti švietimo kokybės vadybą. Kartu labai svarbu užtikrinti agentūros veiklų dermę bei tęstinumą, siūlyti tvarius, inovatyvius sprendimus ugdymo turinio kokybei gerinti,“ – sako R. Krasauskienė.

NŠA vadovo konkursas paskelbtas keičiantis nuo liepos 1 d. įstaigos statusui iš švietimo pagalbos į viešojo administravimo įstaigą. Nuo šiol agentūra atliks valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą, švietimo sistemos stebėseną, kurios pagrindu būtų kuriami, modeliuojami ir diegiami novatoriški švietimo sprendimai. Iki šiol NŠA veikė kaip švietimo pagalbos įstaiga, daugiausia atliekanti švietimo pagalbos, patariamąsias ar projektų vykdytojo funkcijas, o visuomenei svarbios viešojo administravimo funkcijos buvo apribotos, ir tai sukeldavo sunkumų užtikrinant sklandų visų švietimo institucijų bendradarbiavimą.

Kaip ir kiti konkursai į valstybės tarnybą, konkursas į NŠA vadovo pareigas vyko dviem etapais: Viešojo valdymo agentūra atrinko du tinkamiausias kompetencijas turinčius kandidatus, o galutinį sprendimą po pokalbio su atrinktais kandidatais priėmė NŠA steigėja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.