Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje – dėmesys verslo, nevyriausybinio ir viešojo sektorių partnerystės stiprinimui

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje – dėmesys verslo, nevyriausybinio ir viešojo sektorių partnerystės stiprinimui

Gruodžio 7 dieną vyko Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos  posėdis, kuriame daugiausia dėmesio skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimui, partnerysčių kūrimui, svarbiausių šių metų rezultatų ir ateities planų aptarimui.

„Reikšmingas Lietuvos indėlis teikiant paramą Ukrainai kartu lėmė ir didesnį dėmesį vystomojo bendradarbiavimo politikai Lietuvoje. Ukrainos atstatymo, klimato kaitos ir kitus ambicingus tikslus pasiekti galime tik artimai bendradarbiaujant verslui, nevyriausybiniam ir viešajam sektoriams. Ši partnerystė kuria abipusę pridėtinę vertę, todėl privalome labiau koordinuoti savo veiksmus“, – pažymėjo Jovita Neliupšienė, užsienio reikalų viceministrė ir komisijos pirmininkė.

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje aptarti 2023 m. rezultatai ir ateinančių metų planai, atkreiptas dėmesys į verslo ir nevyriausybinio sektoriaus galimybes įsitraukti į tarptautinių finansinių institucijų projektus, strateginio planavimo, viešosios komunikacijos ir dalinimosi informacija svarba.

Posėdžio metu aptarta 2023 m. rugsėjo mėnesį startavusio Užsienio reikalų ministerijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) bei Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato (DG REFORM) projekto „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ekosistemos stiprinimas: suderinamumas, partnerystės, poveikis“ pažanga ir artimiausios veiklos.

Komisijos nariams taip pat buvo pristatyti Centrinės projektų valdymo agentūros administruojami ir  tarptautinėmis lėšomis finansuojami projektai, aptartos galimybės juose dalyvauti Lietuvos ekspertams, siekiant aktyviai dalintis sukaupta reformų patirtimi, apžvelgtos Europos Sąjungos Dvynių programos tendencijos.

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir asocijuotų verslo struktūrų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.