Nuo kitų metų planuojama lanksčiau rengti dalyko mokytojus

Nuo kitų metų planuojama lanksčiau rengti dalyko mokytojus

Planuojama, kad nuo 2024 m. paprastės kelias tapti dalykų mokytojais jau įgijusiesiems panašios srities aukštąjį išsilavinimą – jiems nebereikės vėl pradėti nuo bakalauro studijų. Aukštosioms mokykloms siekiama sudaryti galimybes rengti pedagogikos profesines studijas, kurių metu būtų galima įgyti tiek mokykloje mokomo dalyko žinių, tiek pedagogo kvalifikaciją.

Šiems pokyčiams įsigalioti reikalingos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos. Joms šiandien pritarė Vyriausybė, pritarti dar turės ir Seimas.

Kol kas į valstybės finansuojamas pedagogikos profesines studijas gali įstoti tik tie, kurie jau turi mokykloje dėstomų dalykų (pavyzdžiui, matematikos, biologijos ir kt.) aukštojo mokslo diplomą arba studijų metu yra surinkę bent 60 norimo mokyti dalyko kreditų. Pedagogikos profesinės studijos leidžia per 1–1,5 metų įgyti pedagogo kvalifikaciją bei teisę dirbti konkretaus dalyko mokytoju.

„Šiuo metu, pavyzdžiui, įgijus inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą ir studijų metu surinkus 50 matematikos dalyko kreditų net ir baigus pedagogikos profesines studijas nėra galimybės tapti matematikos mokytoju, nes nepasiekta reikalinga 60 kreditų riba. Todėl norint tapti dalyko mokytoju reikia peršokti papildomus barjerus ir iš naujo stoti į konkretaus dalyko bakalaurą ar magistrą. Siekdami palengvinti norinčiųjų tapti dalyko mokytais kelią į mokyklą inicijavome pokyčius, kurie leis profesinių pedagogikos studijų metu įgyti šiuos trūkstamus kreditus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Įsigaliojus pokyčiams, aukštosios mokyklos norintiesiems tapti dalyko mokytojais galėtų pasiūlyti ilgesnes nei įprastines, 1–1,5 metų trunkančias pedagogikos profesines studijas. Numatoma, kad jos truktų iki 2 metų.

Nuosekliai stiprinamas pedagogų rengimas

Nuo kitų metų Lietuvoje atnaujinamas pedagogų rengimo modelis.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija praeitą mėnesį patvirtinto naują pedagogų rengimo reglamentą. Atnaujintas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašas, įtvirtintas siekis stiprinti pedagogikos studijas daugiau dėmesio skiriant studentų praktikai skirtingose ugdymo įstaigose, tarptautiniams mainams.