Skatins kurti nacionalinius bioekonomikos centrus

Skatins kurti nacionalinius bioekonomikos centrus

2024-02-23

Šiemet Lietuvoje startuoja naujas tarptautinis projektas BOOST4BIOEAST, skirtas bioekonomikos plėtrai Vidurio Rytų Europos ir Baltijos šalyse. Lietuvai įgyvendinant projektą atstovaus Žemės ūkio ministerija ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas.

Šio projekto metu trejus metus bus remiama bioekonomikos žinių bei inovacijų plėtros iniciatyva Rytų ir Vidurio Europos šalims (BIOEAST). Pagrindinis jos tikslas yra plėtoti žiniomis ir bendradarbiavimu grindžiamą žiedinę bioekonomiką.

BIOEAST  nariai yra Višegrado šalys (Vengrija, Čekija, Lenkija ir Slovakija), Baltijos šalys, Bulgarija, Kroatija, Rumunija ir Slovėnija. Lietuva BIOEAST dalyvauja nuo 2016 m.

Naujame projekte BOOST4BIOEAST, kurį koordinuoja Vengrijos ekologinės žemdirbystės tyrimų institutas, dalyvauja  30 partnerių. Tai ne tik BIOEAST nariai, bet ir Belgija, Suomija, Vokietija, Airija, Italija ir Ispanija. Projektu siekiama padėti Vidurio Rytų Europos ir Baltijos šalims rengti nacionalinius bioekonomikos veiksmų planus ir sukurti ilgalaikes struktūras bei dialogo erdves nacionaliniam bei makroregioniniam bendradarbiavimui.

Projekto metu ketinama įsteigti arba patobulinti nacionalines, ekspertines bioekonomikos bendruomenes (BIOEAST bioekonomikos centrus), kurios taptų gebėjimų stiprinimo centrais. Taip pat bus siekiama užtikrinti tiesioginį ir veiksmingą ryšį su politikos formuotojais.

Projektas finansuojamas iš programos „Europos horizontas” lėšų.

Žiedinė ekonomika – tai ekonominė sistema, kurioje siekiama mažiau teršti aplinką, sumažinti atliekų ir anglies dioksido išmetimą. Žiedinė bioekonomika yra žiedinės ekonomikos dalis, susijusi su biologinių išteklių gamyba, perdirbimu, naudojimu ir pakartotiniu panaudojimu.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://bioeast.eu/2024/02/20/new-horizon-europe-project-to-boost-bioeconomy-in-central-eastern-european-and-baltic-countries/