Nuotolinėse ūkininkų konsultacijose – atsakymai į pasėlių deklaravimo klausimus

Nuotolinėse ūkininkų konsultacijose – atsakymai į pasėlių deklaravimo klausimus

Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti sklandų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir ūkinių gyvūnų deklaravimą, kiekvieną ketvirtadienį pareiškėjams rengia nuotolines konsultacijas. Šiandien jose vėl dalyvavo daugiau kaip 500 ūkininkų ir savivaldybių specialistų.

Pirmąsias dvi savaites, skaičiuojant nuo balandžio 17 d., Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) žemdirbiai gali sukurti paraišką, tikslinti jos duomenis, įbraižyti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei visa tai išsaugoti. Kitą savaitę sistemos patikros bus baigtos ir ūkininkai paraiškas jau galės tvirtinti.

PPIS naujovės

VĮ Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) specialistai informavo, kad įdiegtas nesureguliuotų vandens telkinių pakrančių erdvinių duomenų sluoksnis, kuriame pagal geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus (4 GAAB) yra nustatyta 5 m pakrančių apsaugos juosta. Sistemoje pakeistas maksimalus plotas (nuo 2023 m. jis yra 70 ha), už kurį skiriama parama dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Taip pat įdiegtos patikros dėl geros agrarinės būklės reikalavimų (1 GAAB, 2 GAAB, 4 GAAB, 5 GAAB, 8 GAAB, 9 GAAB) ir valdymo reikalavimų (VR3 ir VR4).

Artimiausiu metu į sistemą jau bus įdiegta ir kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ reikalinga automatinė veiksmingumo ir efektyvumo metodikos skaičiuoklė.

PPIS leis atspausdinti ir deklaravimo paraiškos formą.

Dažniausiai užduodami klausimai

Šiandien vykusiose konsultacijose Žemės ūkio ministerijos specialistai pristatė dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių kyla daugiausia neaiškumų.

Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis atkreipė dėmesį, kad mėlynai žymima 5 m vandens telkinių pakrančių apsaugos juosta yra privaloma visur, o žalios spalvos 3 m juosta prie sureguliuotų upelių bei melioracijos griovių šiemet dar nėra privaloma ir sankcijų nebus. Tačiau rudenį sėjant labai svarbu į tas pakrančių apsaugos juostas nesėti žieminių javų, nes tai jau būtų pažeidimas.

Ūkininkai domėjosi ir kraštovaizdžio elementų įbraižymu, vis dar kilo klausimų dėl naujojo paukščių apsaugos sluoksnio (valdymo reikalavimų įgyvendinimas) ir rizikos vandens telkinių teritorijų sluoksnio. Jie taip pat tarėsi su specialistais, kokias veiklas galėtų pasirinkti.

Ką reikia žinoti deklaruojant žaliąjį pūdymą

Dalyvaujantiems konsultacijose ūkininkams labai daug klausimų kyla dėl žaliojo pūdymo. Žaliasis pūdymas – tai ariamosios žemės plotas, kuriame, siekiant pagerinti dirvos struktūrą, einamaisiais metais pasėti žemės ūkio augalai įterpiami į dirvą ar kitaip sutvarkomi (voluojami, smulkinami, skutami).

Pareiškėjai, deklaruodami pūdymo plotus, turi užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. ganomi ūkiniai gyvūnai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės įterpimą į dirvą ir sutvarkymą) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme turi būti auginamas bent dviejų žemės ūkio augalų mišinys iš vasarinių rapsų, rapsukų, garstyčių (baltųjų ir rudųjų, juodųjų), ridikų (aliejinių ir baltųjų, juodųjų), avižų, svidrių, facelijų, grikių, saulėgrąžų ir visų Klasifikatoriaus II bei III grupės augalų. Šis mišinys  ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiamas į dirvą ar kitaip sutvarkomas. Prieš sutvarkant žaliąjį pūdymą, nuimti augalų derlių draudžiama.

Konsultacijose dėmesys atkreiptas į tai, kad žaliąjį pūdymą galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei pareiškėjas prieš žaliosios masės įterpimą į dirvą ar jos sutvarkymą mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikia auginamo mišinio nuotraukas.

Žaliojo pūdymo plotas tinkamas 8 GAAB  užskaitai – nuo 2024 m. pareiškėjai privalės ne mažiau kaip 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės skirti kraštovaizdžio elementams ir (arba) žaliajam pūdymui. Tačiau šiemet šis GAAB reikalavimas nėra privalomas.

Siekiantys dalyvauti kompleksinėje ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“ turi žinoti, kad žaliojo pūdymo plotas įskaitomas į 5 proc. negamybinei veiklai skiriamo ploto. Šis pūdymas taip pat dalyvauja minėtosios ekologinės sistemos veikloje „Augalų kaitoje“ kaip vienas iš augalų kaitos narių.

Pasėlių deklaravimas įsibėgėja

ŽŪDC duomenimis, per 10 pasėlių deklaravimo dienų sukurtos 10 839 paraiškos ir įbraižyta laukų 658 407,2 tūkst. ha plote, o tai sudaro net 22,7 proc. viso kasmet deklaruojamo ploto.

Nuotolinės konsultacijos vyks kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 iki 10 val.

Kilus bet kokiems su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galima kreiptis specialiu el. paštu [email protected].

Daug atsakymų į pačius įvairiausius klausimus, susijusius su pasėlių deklaravimu, galima rasti ir nuolat pildomoje ŽŪM interneto svetainės rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“. Kviečiame aktyvuoti šią nuorodą: https://zum.lrv.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai-3

Informacija teikiama ir ŽŪDC bendruoju telefonu (8 5) 266 0620 arba e. paštu [email protected]. Dėl klausimų, susijusių su PPIS veikimu, galima kreiptis e. paštu [email protected].

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta nuo balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 30 d.