Pakeistas KPP paraiškų 2023 m. priėmimo grafikas

Pakeistas KPP paraiškų 2023 m. priėmimo grafikas

Siekiantys investuoti į miško plėtrą paraiškas paramai gauti galės teikti ilgiau – beveik mėnesiu pratęstas šių metų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ terminas.

Paraiškas miško puoselėtojai galės teikti iki gruodžio 1 d. (anksčiau buvo numatyta iki lapkričio 3 d.). Šiemet tai jau antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį.

Taip pat pratęstas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Paraiškas teikti bus galima iki gruodžio 29 d. (anksčiau buvo numatyta iki lapkričio 30 d.). Trečiajam šiais metais kvietimui teikti paraiškas pagal šią veiklos sritį numatytas 1 242 737 Eur paramos lėšų.

Įsakymas Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3d-690 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo yra čia.