Pasėlių deklaravimas: augalų juostas galima įrengti tik ariamojoje žemėje

Pasėlių deklaravimas: augalų juostas galima įrengti tik ariamojoje žemėje

Siekdama, kad žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo procesas būtų kuo sklandesnis, Žemės ūkio ministerija nuolat ieško galimybių jį supaprasti ir palengvinti. Kiekvieną ketvirtadienį organizuojamose nuotolinėse konsultacijose žemdirbiai gali sužinoti pačią naujausią informaciją ir gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.

Konsultacijose daugiausia klausimų sulaukiama dėl kraštovaizdžio elementų deklaravimo bei galimybės dalyvauti įvairiose ekologinėse sistemose.

Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis atkreipė dėmesį į pastebėtą situaciją: paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) šiai dienai nėra ribojimo ir leidžiama buvusiose daugiametėse pievose įbraižyti bei deklaruoti arba trumpaamžių medingųjų augalų juostas, arba daugiamečių žolių juostas. „Ši spraga tuoj bus ištaisyta. Tiems, kurie bandys šias juostas deklaruoti daugiametėse pievose, gresia sankcijos, nes tai yra pažeidimas. Augalų juostas galima įkurti tik ariamojoje žemėje“, – paaiškino viceministras.

Dar vienas aktualus klausimas susijęs su kraštovaizdžio elementų deklaravimu ir valstybine žeme. Tiesioginių išmokų paraiškoje paramos gavėjai gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos teisėtai naudoja ir valdo. Jei įbraižant plotai patenka į „valstybinės žemės“ ar „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, žemės naudojimo ir valdymo teisės patvirtinimo dokumentus iki paraiškos patvirtinimo ar keitimo dienos pareiškėjai ir paramos gavėjai turi įregistruoti Valdų registre. 

Tačiau buvo pastebėta, kad yra daug labai smulkių kraštovaizdžio elementų, kuriuos ūkininkai norėtų deklaruoti, tačiau jie patenka į valstybinės žemės plotus, o jų teisėtumui pagrįsti taip pat reikalaujama žemės naudojimo ir valdymo teisės patvirtinimo dokumentų. Tokių dokumentų ūkininkai neturi, bet yra pasiruošę šiuos kraštovaizdžio elementus  prižiūrėti ir už tai gauti išmokas.

Žemės ūkio ministerija užtikrino, kad jau ateinančią savaitę, po atliktų pokyčių PPIS, bus galima deklaruoti, neturint valdymo teisę pagrindžiančių dokumentų, valstybinėje žemėje esančiuose plotuose kraštovaizdžio elementus šiais klasifikatoriaus kodais: KEK (Natūralios kilmės akmenynai, akmenų, šakų, kelmų krūvos), KEJ (Medžių ir krūmų juostos), KEM (Pavieniai medžiai ar krūmai), KEG (Medžių ir krūmų grupės, miškeliai, apleistos sodybvietės ir ūkiniai pastatai), KEV (Vandens telkiniai (kūdros, tvenkiniai, ežerėliai)) ir KEP (Paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagrioviai) paviršinio vandens telkinių apsaugos juostose (5 metrų pločio) ir palaukėse (3 metrų pločio) prie melioracijos griovių.

„Ateityje visiems kraštovaizdžio elementams ketiname panaikinti tokį sutikrinimą su valstybine žeme, nes tai yra smulkūs elementai. Apribojimas liks tik kraštovaizdžio elementams „ežios (ribinės juostos), palaukės“ ir „kasmet užmirkstančios nuolatinės vietos ariamojoje žemėje“, – sakė viceministras E. Giedraitis.

Konsultacijos – kiekvieną ketvirtadienį

VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis, iki gegužės 11 d. jau patvirtinta 24 tūkst. paraiškų, deklaruotas 251594,44 ha plotas.

Nuotolinės konsultacijos vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 8 iki 10 val.

Kilus bet kokiems su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galima kreiptis specialiu el. paštu [email protected].

Informacija teikiama ir VĮ Žemės ūkio duomenų centro bendruoju telefonu (8 5) 266 0620 arba e. paštu [email protected]. Dėl klausimų, susijusių su PPIS veikimu, galima kreiptis e. paštu [email protected].

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyksta nuo balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 30 d.