Per vizitą dviejose didžiausiose Vidurio Azijos valstybėse užsienio reikalų viceministrė pabrėžė sankcijų įgyvendinimo svarbą stabdant Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje

Per vizitą dviejose didžiausiose Vidurio Azijos valstybėse užsienio reikalų viceministrė pabrėžė sankcijų įgyvendinimo svarbą stabdant Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje

Spalio 9–13 dienomis užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė vyko į Astaną ir Taškentą aptarti sankcijų įgyvendinimo, prekybos, kitų dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo klausimų.

Susitikimuose su Kazachstano užsienio reikalų ministro pavaduotoju Romanu Vasilenko, Kazachstano prekybos ir intergracijos viceministru Kairatu Torebajevu, Uzbekistano Prezidento specialiuoju įgaliotiniu užsienio politikos klausimais Abdulazizu Kamilovu,  Uzbekistano užsienio reikalų ministro pavaduotoju Gairatu Fazilovu,  Uzbekistano investicijų, pramonės ir prekybos viceministru Oybeku Chamrajevu, Uzbekistano Muitinės departamento pavaduotoju Jasurbeku Čorijevu, įmonių atstovais viceministrė J.Neliupšienė pabrėžė, kad Lietuvos prioritetas – dėl vykdomos agresijos prieš Ukrainą Rusijai įvestų sankcijų tinkamas įgyvendinimas.

„Lietuva yra viena iš penkių ES šalių, turinčių rytinę išorinę ES sieną. Mums svarbu, kad ES sutartos sankcijos nebūtų pažeidinėjamos per trečiąsias šalis, įskaitant Vidurio Aziją“, – teigė J. Neliupšienė.

Viceministrė pristatė dokumentų, kurių reikalaujama iš eksportuotojų ir vežėjų, gabenančių prekes per Lietuvą, sąrašą bei pabrėžė santykių, grįstų tarpusavio pasitikėjimu, svarbą.

J. Neliupšienė taip pat kvietė Kazachstaną ir Uzbekistaną aiškiau išsakyti savo poziciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą, palaikyti Jungtinių Tautų rezoliucijas ir kitas tarptautines iniciatyvas, remiančias Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą.