Pradedamas pasirengimas 2024 m. pasėlių deklaravimui

Pradedamas pasirengimas 2024 m. pasėlių deklaravimui

2024-01-23

Žemės ūkio ministerija parengė žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimus ir kviečia suinteresuotas institucijas bei visuomenę teikti savo pastabas ir pasiūlymus. Pakeitimai parengti siekiant pasiruošti 2024 m. pasėlių deklaravimui.

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų pakeitimai susiję su pasėlių klasifikatoriaus kodų tikslinimu, kai yra traktuojami prisiimti su daugiametėmis pievomis susiję įsipareigojimai, atsiranda naujas kraštovaizdžio elementas – „Grioviai“ bei kiti patikslinimai.

Teisės akto projekte taip pat suvienodinamos kai kurių reikalavimų datos, atsiranda išlyga ūkininkams, kuri leis paprasčiau pateikti prašymą patikslinti durpžemių sluoksnį, numatomas patikslinimas dėl leidžiamų naudoti technologijų.

Tikimasi, kad šie pakeitimai praplės ūkininkams pasirinkimų galimybes ir leis tinkamai pasiruošti 2024 m. pasėlių deklaravimui. Pasiūlymų dėl šio žemės ūkio ministro įsakymo laukiama Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki 2024 m. sausio 29 d. Projektą rasite čia.