Pristatytos naujos ES vystomojo bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant „Global Gateway“ strategiją ir „Team Europe“ iniciatyvas

Pristatytos naujos ES vystomojo bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant „Global Gateway“ strategiją ir „Team Europe“ iniciatyvas

Balandžio 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje surengtas seminaras, kuriame pristatytos naujos ES vystomojo bendradarbiavimo galimybės ir finansavimo priemonės, skirtos įgyvendinti ambicingą „Global Gateway“ strategiją.

„Global Gateway“ strategija siekiama stiprinti Europos vaidmenį pasaulyje, kuriant jungtis su besivystančiomis šalimis skaitmeninėje erdvėje, energetikos ir transporto sektoriuose, stiprinant sveikatos, švietimo ir mokslo tyrimų sritis. Tai vertybėmis ir tvarumo principais grįsta atsvara autoritarinių režimų investicijoms“, – sakė renginį atidaręs užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas.

Klimato kaitos švelninimo priemonės, atsinaujinančios energetikos plėtra, skaitmeninė transformacija, reikalauja milžiniškų investicijų, kurios gali būti sutelktos tik vieningai ir koordinuotai veikiant, derinant veiksmus tarp ES institucijų, valstybių narių, įtraukiant privatų verslą ir tarptautinių vystymosi bankų finansinius instrumentus.

„Šios strategijos dėka Europos Sąjunga siekia tapti nepamainomu partneriu geopolitinėje arenoje. Dirbdami kaip „Europos komanda“ („Team Europe“), siekiame transformatyvaus efekto – perėjimo prie išmanių ir aplinkai draugiškų technologijų, demokratijos principų ir žmogaus teisių įtvirtinimo šalyse partnerėse“, – pabrėžė M. Adomėnas.

Pasak seminare dalyvavusio Europos Komisijos tarptautinių partnerysčių direktorato (DG INTPA.D) vadovo Luc Bagur, ši strategija parengta atsižvelgiant į šalių partnerių poreikius ir strateginius ES interesus. Europos Komisija tikisi mobilizuoti virš 300 milijardų  eurų strategijos įgyvendinimui iki 2027 metų.

Seminaro metu Europos Komisijos pareigūnai pristatė pagrindines sąsajas tarp „Global Gateway“ strategijos įgyvendinimo ir ES  numatytų finansinių priemonių: NDICI-Global Europe, Europos darnaus vystymosi fondo (EFSD+) teikiamų garantijų, ekonomikos ir investicijų planų Rytų kaimynystėje.

Diskusijų metu pabrėžta, kad privataus sektoriaus, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, įsijungimas į projektų įgyvendinimą šalyse partnerėse yra labai svarbus „Global Gateway“ sėkmei. Šiuos iššūkius galima spręsti aktyviau bendradarbiaujant, įsitraukiant į jau sukurtas verslo konsultacijų platformas, kuriant partnerystes su ES valstybėmis narėmis, turinčiomis patirties ES finansuojamų projektų įgyvendinime.

Europos investicijų banko (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD), Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA), INVEGA atstovai pristatė savo dalyvavimą Ukrainos atstatymo procese. Suomijos, Čekijos užsienio reikalų ministerijų  ir Vokietijos vystomojo bendradarbiavimo agentūros GIZ atstovai dalinosi patirtimi, kaip  įtraukti verslą į vystomojo bendradarbiavimo veiklas.

Lietuva, šiemet minėdama 20-ies metų vystomojo bendradarbiavimo sukaktį, plečia veiklos geografiją ir įsitraukia į naujas „Europos komandos“ iniciatyvas ne tik Rytų Partnerystės šalyse – Ukrainoje, Moldovoje, Sakartvele, Armėnijoje, bet ir Palestinoje, Kenijoje. Tokiu būdu siekiama prisidėti prie demokratijos plėtros, žmogaus teisių, ekonominės gerovės stiprinimo šalyse partnerėse, plėtoti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, atverti naujas galimybes verslo ir nevyriausybinių organizacijų veiklai.