Renginyje Klaipėdoje bus apdovanoti Šeimos kortelės turėtojams nuolaidas teikiantys partneriai

Renginyje Klaipėdoje bus apdovanoti Šeimos kortelės turėtojams nuolaidas teikiantys partneriai

Jau ketverius metus gausios ar negalią turinčius vaikus auginančios šeimos Lietuvoje gali pasinaudoti Šeimos kortele. Artėjant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos dienai, kuri minima lapkričio 20 d., Klaipėdoje vyks Šeimos kortelės partnerių renginys. Jame bus dėkojama už bendradarbiavimą ir apdovanojami labiausiai prisidėję prie šios kilnios misijos partneriai. Renginys vyks lapkričio 17 d. Lietuvos jūrų muziejuje.

1989 metais lapkričio 20 d. priimta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija yra  pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę.

„Šeimos kortelė yra veiksmingas įrankis, prisidedantis prie šeimų gerovės kūrimo. Per ketverius metus daug gausių ar negalią turinčius vaikus auginančių šeimų pasinaudojo Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis ir naudomis. Dėkoju visiems Šeimos kortelės partneriams už geranoriškumą ir bendrystę remiant Lietuvos šeimas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Teisę į Šeimos kortelę turi daugiau kaip 41 tūkst. šeimų, kortele naudojasi daugiau kaip 34 tūkst. Lietuvos šeimų. Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja apie 300 partnerių Lietuvoje. Prekes ar paslaugas su šios kortelės privilegijomis galima įsigyti maždaug 2,5 tūkstančio vietų Lietuvoje ir daugiau kaip 200 vietų Latvijoje. Plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Interaktyviu kortelės teikiamų privilegijų žemėlapiu jau domėtasi 1,5 milijono kartų.

„Esame dėkingi, kad suteikiate galimybę Latvijos šeimoms dalyvauti Šeimos kortelės programoje. Latvijoje nuo 2013 m. įgyvendinama valstybinė „Garbės šeimos pažymėjimo programa”. Išduota daugiau nei 130 000 sertifikatų tiek vaikams, tiek suaugusiesiems, įskaitant šeimas, kuriose auga vaikas su negalia. Programą remia apie 560 įvairių įmonių ir įstaigų, daugiau nei 60 iš jų taiko tokias pat nuolaidas ir Lietuvos bei Estijos Šeimos kortelių turėtojams. Dėkoju kiekvienam verslininkui, norinčiam paremti šeimas. Esame tikri, kad ir ateityje tęsime bendradarbiavimą tarp mūsų šalių“, – sako Latvijos Visuomenės integracijos fondo sekretoriato direktoriaus pavaduotoja Dace Spaliņa.

Šeimos kortelės apdovanojimų nominantai

Nacionaliniu mastu ar tik konkrečiame regione veikiančios įmonės bus apdovanotos 4 kategorijose: „YPATINGIEJI 2023“, „LEDLAUŽIS 2023“, „PRAMOGOS 2023“ ir „VIRTUALIEJI 2023“.

Kategorijos „YPATINGIEJI 2023“ nominantais paskelbti: UAB „Nemuno vaistinė“, UAB „Officeday“ ir UAB „Baltoptik“. Ši nominacija skirta už ilgametį vaisingą bendradarbiavimą su Šeimos kortelės programa.

Kategorijos „LEDLAUŽIS 2023“ nominantais tapo: UAB „Smagus“, UAB „Vagos prekyba“ ir UAB „Laisvalaikio dovanos“. Ši nominacija skirta pagerbti partnerį, kurio prisijungimas prie Šeimos kortelės programos turėjo svarią įtaką motyvuojant prisijungti kitus.

Kategorijos „PRAMOGOS 2023“ nominantais paskelbti: Lietuvos liaudies buities muziejus, VŠĮ „Skalvijos“ kino centras ir UAB „Atostogų parkas“. Ši nominacija skirta pagerbti partnerį, kurio dėka žymiai išsiplėtė šeimų galimybės pramogauti ir mokytis pramogaujant.

Kategorijos „VIRTUALIEJI 2023“ nominantais tapo: UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“, UAB „Tavo mokykla“ ir UAB „Delca invest”. Nominacijos laimėtoju taps partneris, kurio dėka šeimoms plačiausiai atsiveria skaitmeninės galimybės, o privilegijos atkeliauja į namus, nepaisant to, kur gyvena.

Kaip tapti Šeimos kortelės partneriu?

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos.

Jie nuolaidas gali teikti trimis lygiais:

* Kortelės svečio – kai privilegijos su Šeimos kortele yra vienkartinės,

* Kortelės draugo – kai norima privilegijas teikti nuo trijų iki šešių mėnesių

* Kortelės partnerio – kai derinamos visos su privilegijų teikimu susijusios aplinkybės bei pasirašoma partnerystės sutartis.

Daugiau apie tai, kaip tapti partneriu bei Partnerystės teikiamas naudas galite rasti: https://bit.ly/3j0wVEp

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Kaip gauti Šeimos kortelę?

Prašymą gauti Šeimos kortelę galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti interneto svetainėje) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus nurodytu adresu į departamentą.