SAM kviečia siūlyti kandidatus į komisiją

SAM kviečia siūlyti kandidatus į komisiją

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų asociacijas teikti kandidatūrą į papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisiją (toliau – Komisija). 

Organizacijos kviečiamos deleguoti profesionalumu ir atsakingumu pasižyminčius savo atstovus, kurie kompetentingai prisidėtų sprendžiant svarbius papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugose naudojamų produktų klausimus.

Komisijos funkcijos:

  • nagrinėti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, paraiškas; 
  • įvertinti ir teikti išvadas dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produkto, gyvūno ir kito gyvo organizmo, naudojamo teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas saugumo, veiksmingumo, kokybės bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio;
  • svarstyti kitus su papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra susijusius sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimus.

Norėdama deleguoti atstovą nevyriausybinė organizacija turi raštu pateikti motyvaciją dėl asmens darbo komisijoje. Organizacija taip pat turėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius atstovavimo patirtį deleguojančioje asociacijoje. Komiteto nariu, atstovaujančiu papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančias asociacijas, turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą. Jam taip pat privaloma ne trumpesnė kaip vienerių metų narystės patirtis nurodytose organizacijose. Kartu su delegavimo į Komisiją raštais pateikiama ir deleguojamo atstovo užpildyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma. Viena nevyriausybinė organizacija gali teikti tik vieną kandidatą.

Už darbą Komisijoje nemokama. 

Informaciją apie siūlomus kandidatus SAM (el. pašto adresu [email protected]) prašome teikti iki 2023 m. birželio 16 d. (įskaitytinai). Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu [email protected] arba tel. +370 5 266 1446.

SAM Komunikacijos skyrius