ŠMSM suburta komisija įvertino fizikos tarpinio patikrinimo užduotis: keisis kai kurių užduočių vertinimai

ŠMSM suburta komisija įvertino fizikos tarpinio patikrinimo užduotis: keisis kai kurių užduočių vertinimai

2024-03-21

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suburta speciali komisija įvertino, kad fizikos tarpinio patikrinimo užduotis atitinka fizikos bendrojo ugdymo programą, tačiau ji sudėtingesnė nei numato reikalavimai, joje buvo nekorektiškai suformuluotų klausimų, galėjusių suklaidinti mokinius. Atsižvelgiant į komisijos išvadas bus peržiūrėti ir pakoreguoti užduoties vertinimai.

„Komisiją subūrėme tam, kad ekspertai objektyviai įvertintų užduoties atitikimą mokyklose dėstomai fizikos programai, sudėtingumo lygį ir skiriamą laiką. Ekspertai pateikė nuomonę, kad užduotys vienuoliktokams galėjo pasirodyti netikėtos ir pernelyg sudėtingos pagal užduotims atlikti skiriamą laiką. Man svarbiausias mokinių interesas – jų rezultatai negali nukentėti dėl nekorektiškų užduočių, todėl įpareigojome Nacionalinę švietimo agentūrą atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas ir keisti dalies užduočių vertinimą“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Remiantis komisijos išvadomis, nors fizikos tarpinio patikrinimo užduotys buvo neįprastos ir skyrėsi nuo ankstesniais metais naudotų rengiant fizikos valstybinius egzaminus, jos atitinka fizikos bendrojo ugdymo programą – nerasta užduočių, viršijančių bendrosios ugdymo programos reikalavimus.

Komisija pastebėjo, kad užduotyje yra nekorektiškai formuluojamų klausimų, netikslaus terminų vartojimo, perteklinės ir supratimą apsunkinančios informacijos, netikslaus žymėjimo, techninių kliūčių, trukdančių mokiniui pasirinkti teisingą atsakymą.

Taip pat pastebėta, kad dalies klausimų atsakymai priklausė nuo ankstesniuose klausimuose gautų atsakymų. Ankstesnėje užduotyje gautas neteisingas atsakymas galėjo lemti, kad ir kito klausimo atsakymas bus neteisingas.

Vertindama fizikos tarpinio patikrinimo užduotį, komisija pateikė ir konkrečias rekomendacijas dėl užduoties vertinimo. Siūloma mokiniams skirti papildomų balų už tam tikrus atsakymus, kurie galėjo būti neįskaityti dėl techninių kliūčių, skirtingo simbolių naudojimo ir kt.

Komisijos siūlymu, iš viso bus peržiūrėtas 12 užduočių vertinimas. Nacionalinė švietimo agentūra pateiks mokiniams galutinius vertinimus iki Šv. Velykų.

Konkretūs komisijos siūlymai dėl užduočių:

 • 1 kl. taškas skiriamas pažymėjus visus penkis teiginius teisingai, tačiau siūloma tašką skirti ir už tris teisingai pažymėtus teiginius, neįskaitant teiginių, priskiriamų pseudomoksliniam požiūriui.
 • 3 kl. ir 18 kl. dėl techninių kliūčių siūloma skirti tašką visiems į klausimą atsakinėjusiems mokiniams.
 • 7 kl. dėl trūkstamos informacijos, padedančios nustatyti medūzos judėjimo pobūdį, siūloma įskaityti atsakymus, tinkamai apibūdinančius judėjimą, ir kurių galūnė atitinka atsakymo formatą, t. y. kaip teisingi turi būti įskaitomi šie galimi atsakymų variantai: reaktyvusis, tolygusis, netolygusis.
 • 22 kl. reikalaujama pateikti du atsakymus: skaitinį ir formulę, už tai skiriami du taškai. Siūloma įskaityti formulės reikalaujantį atsakymą tiems mokiniams, kurių skaitinis atsakymas pateiktas teisingai. Mokiniai galėjo susidurti su sunkumais pateikiant teisingą formulę, nes šablonas jai pateikti pateiktas nekorektiškai (reiškinys turi būti pateiktas pošaknyje) ir nenurodytas šiuo atveju naudotinas fizikinių dydžių žymėjimas.
 • 23 kl. dėl pateiktų nereikalingų ir klaidinančių grafikų siūloma skirti tašką visiems užduotį sprendusiems mokiniams nepriklausomai nuo pateikto atsakymo.
 • 24 kl. siūloma skirti po tašką visiems atsakymą pateikusiems mokiniams. Mokinius klaidino tai, kad abiejuose grafikuose vartojamos tos pačios raidės, taip pat uždaviniui išspręsti antras grafikas buvo visai nereikalingas.
 • 25 kl. atsakymas susijęs su 23 ir 24 kl. atsakymais. Siūloma už šį klausimą skirti tašką visiems atsakymą pateikusiems mokiniams.
 • 27 kl. neteisingai suformuluota sąlyga (nurodoma, kad grafikuose pateikti tyrimo rezultatai, bet neaišku, apie kurį tyrimą kalbama), taip pat atsakymas priklauso nuo 26 kl. atsakymo. Siūloma įskaityti du pirmuosius atsakymų variantus („Tampresne“; „Ne tokia tampria“), nes kiti siūlomi atsakymų variantai nėra susiję su tamprumu.
 • 28 kl. paveiksle pateikto termometro skaičiai išeina už termometro ribų, todėl siūloma papildomai įskaityti atsakymą – 275.
 • 29 kl. atsakymą galėjo lemti 28 kl. gautas neteisingas atsakymas (nepastebėtas 0 kitoje termometro pusėje), todėl siūloma įskaityti atsakymą – 1,43 kJ.
 • 31 kl. dėl techninių kliūčių siūloma skirti tašką visiems, teisingai apskaičiavusiems šilumos kiekį. Dar vieną tašką siūloma skirti ne tik mokiniams, nurodžiusiems teisingą atsakymą 16 kJ, bet ir 1,6 kJ dėl tos pačios temperatūros nustatymo klaidos.