Startuoja bandomasis narkotikų prevencijos projektas mokyklose

Startuoja bandomasis narkotikų prevencijos projektas mokyklose

Vidaus reikalų ministerija, siekdama spręsti aktualią narkotikų paplitimo tarp nepilnamečių problemą, inicijavo Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomąjį projektą. Jis startuos šį mėnesį ir iki kitų metų gegužės 31 d. bus įgyvendinamas septyniose pasirinktose Vilniaus m., Alytaus m. ir Klaipėdos r. savivaldybių mokyklose.

Projekto tikslas – sukurti efektyvų narkotikų prevencijos mokyklose mechanizmą ir jį išbandyti. Projekto metu bus įvertintas ir atnaujintas narkotinių medžiagų vartojimo atpažinimo ir reagavimo mokyklose algoritmas, patikrintas dabar taikomų prevencinių priemonių paveikumas.

„Narkotikų prevenciją Lietuvoje vykdo daugybė institucijų ir organizacijų, tačiau didžiausia problema, jog trūksta koordinavimo, aiškaus atsakomybių pasidalijimo. Šio bandomojo projekto metu ypatingas dėmesys bus skiriamas visų prevencijos dalyvių įtraukimui ir jų kryptingam veikimui – subūrėme virš 20 prevenciją vykdančių institucijų ir organizacijų. Bendromis jėgomis turime padaryti viską, kad stabdytume narkotikų plitimą tarp nepilnamečių. Tikimės, jog sukurtas efektyvus narkotikų prevencijos mokyklose mechanizmas ateityje bus pritaikytas visų šalies mokyklų mastu“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Bandomojo projekto metu numatomas keleto prevencinių krypčių įgyvendinimas. Pirmiausiai, bus didinamas mokinių saugumas ugdymo įstaigose ir jų prieigose, tam pasitelkiant tokias fizines priemones kaip el. dūmų detektoriai, kameros, fiziniai barjerai, patekimo į mokyklą kontrolė. Antra, įgyvendinant prevencines programas, gyvenimo įgūdžių pamoką, Jaunųjų policijos rėmėjų veiklą, užtikrinant užimtumą, pagalbos algoritmų panaudojimą, bus formuojama teisės pažeidimams atspari aplinka, skatinamas nepakantumas teisės pažeidimams. Trečia, švietimo, edukacinėmis veiklomis bus stiprinamas ir ugdomas moksleivių sąmoningumas ir atsparumas narkotikų vartojimui ir platinimui, sudaromos prielaidos moksleivių elgesio keitimui. Projektu metu bus dirbama ne tik su moksleiviais – numatoma įtraukti ir mokyklų administracijas, mokytojus, tėvų bendruomenę.

Įgyvendinant projektą, jame dalyvaujančios savivaldybės dalinsis gerąja praktika, bus stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir koordinavimas. Vidaus reikalų ministerija taip pat planuoja sustiprinti bendruomenių pareigūnų ir jaunųjų policijos rėmėjų kompetencijas, jų įsitraukimą į prevencines veiklas.

Projekto stebėsenai vykdyti sudaryta darbo grupė įvertins projekto veiklas, jų poveikį ir parengs rekomendacijas.

Policijos duomenimis, šalyje stebimas narkotikų vartojimo didėjimas – lyginant su pernai fiksuojamas 19 proc. augimas, daugiausiai vartoja 18-29 m. amžiaus grupei priklausantys asmenys. Didėja ir nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, skaičius. Š. m. sausio-rugpjūčio mėn. registruoti 75 nepilnamečiai , 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu – 66 nepilnamečiai.

Auga ir administracinių nusižengimų skaičius, kuriuos dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo padaro nepilnamečiai iki 16 m., negalintys būti traukiami administracinėn atsakomybėn dėl savo amžiaus. 2022 m. per visus metus tokių nepilnamečių buvo nustatyta 94, o per š. m. 10 mėn. – 131.