Švietimo viceministro pareigas pradeda eiti Ignas Gaižiūnas

Švietimo viceministro pareigas pradeda eiti Ignas Gaižiūnas

2024-05-03

Švietimo, mokslo ir sporto viceministro, kuruojančio bendrąjį ugdymą, pareigas pradeda eiti Ignas Gaižiūnas.

Ignas Gaižiūnas iki šiol dirbo švietimo, mokslo ir sporto viceministro patarėju, buvo atsakingas už įtraukųjį ir pilietinį ugdymą, koordinavo ugdymo valstybine kalba plėtrą ŠMSM pavaldžiose mokyklose Pietryčių Lietuvoje. Ministerijoje jis dirba nuo 2021 metų.

Prieš tai I. Gaižiūnas ėjo Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studijų vadovo pareigas. Jis taip pat dirbo fizikos mokytoju, dalyvavo atnaujinant vidurinio ugdymo fizikos programą, buvo studijų kokybės užtikrinimo ekspertas Studijų kokybės vertinimo centre, tarptautinėse organizacijose. Vilniaus universitete jis yra apgynęs teorinės fizikos ir astrofizikos magistro laipsnį, baigęs profesinės pedagogikos studijas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovų komandoje dirba Justas Nugaras, atsakingas už studijas ir mokslą, Agnė Kudarauskienė, kuruojanti profesinio mokymo sritį,  už sportą atsakinga videministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė, ministerijos kancleris Julius Lukošius.

Taip pat dirba patarėjas sporto klausimais Justinas Kinderis bei patarėja mokslo ir bendrojo ugdymo klausimais Rasa Kulvietienė.