Tęsiama valstybės parama Lietuvoje studijuojantiems ukrainiečiams

Tęsiama valstybės parama Lietuvoje studijuojantiems ukrainiečiams

2024-01-24

Valstybė tęsia paramą Lietuvoje studijuojantiems Ukrainos karo pabėgėliams. Vyriausybė šiandien patvirtino sprendimą ukrainiečių studijoms šiemet iki rugsėjo mėnesio skirti daugiau kaip 4 mln. eurų.

Iš jų beveik 3,7 mln. eurų skiriama pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programų studentams. Likusios lėšos – daugiau kaip 350 tūkst. eurų – skiriamos antrosios pakopos (magistro) studentams.

Kaip sutarta su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, valstybės biudžeto lėšomis apmokama 60 proc. ukrainiečių, studijuojančių pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose, norminės studijų kainos. Likusią kainos dalį padengia aukštosios mokyklos. Antrosios pakopos studijų studentams valstybė dengia visą studijų kainą.

Ukrainiečių studentams kas mėnesį skiriamos ir stipendijos pagrindiniams jų pragyvenimo poreikiams padengti bei studijų reikmėms naudojamoms priemonėms įsigyti.

Valstybė teikia paramą ukrainiečiams, į Lietuvos aukštąsias mokyklas priimtiems 2022 m. ir 2023 m. Čia studijuoti ir valstybės paramą gauti norintys ukrainiečiai turi atitikti jiems keliamus reikalavimus.

Siekiama, kad nuo 2024 m. Lietuvoje norintys studijuoti ukrainiečiai, baigę Lietuvos vidurinio ugdymo mokyklas, galėtų bendra tvarka pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Tokioms Mokslo ir studijų įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas.

2023–2024 m. m. Lietuvos universitetuose ir kolegijose studijuoja 2,1 tūkst. ukrainiečių.