UNESCO pristatyta Liublino trikampio šalių kova su Rusijos dezinformacija

UNESCO pristatyta Liublino trikampio šalių kova su Rusijos dezinformacija

Gegužės 9 dieną Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO surengė Liublino trikampio formato šalių atstovų parengtos ataskaitos apie dezinformacijos grėsmes ir gerąsias praktikas pristatymą.

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos ekspertų parengtame dokumente išsamiai apžvelgiami Rusijos dezinformacijos naratyvai, kovos su dezinformacija priemonės, gerosios praktikos, pateiktos rekomendacijos šalims. Pirmą kartą UNESCO būstinėje surengtame Liublino trikampio formato renginyje pasisakė Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės nuolatiniai atstovai prie UNESCO, trijų šalių ekspertai, dalyvavo UNESCO sekretoriato atstovai, užsienio šalių diplomatai.

Pasak Lietuvos nuolatinės atstovės prie UNESCO, ambasadorės Jolantos Balčiūnienės, Rusijos dezinformacijos keliamas pavojus yra aktualus ne tik su šia agresore besiribojančiose šalyse. „Liublino trikampio šalių patirtis kovojant su Rusijos dezinformacija yra aktuali visoms šalims, šis reiškinys neturi geografinių ribų. Komunikacijos ir informacijos klausimai yra vienas iš UNESCO mandatų, todėl Liublino trikampio šalių patirties sklaida šioje tarptautinėje organizacijoje yra nepaprastai svarbi“, – sakė Lietuvos ambasadorė.

Ataskaitą „Atsparumas dezinformacijai: Liublino trikampio perspektyva“ parengė nevyriausybinės organizacijos iš Lietuvos (Civic Resilience Initiative), Lenkijos (Kosciuszko Institute) ir Ukrainos (Detector Media). Tai pirmoji Liublino trikampio ekspertų parengta ataskaita apie Rusijos dezinformacijos grėsmes.