Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pakvietė pasaulio lietuvius vienyti pastangas vardan Lietuvos

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pakvietė pasaulio lietuvius vienyti pastangas vardan Lietuvos

Rugpjūčio 3–6 d. Palangoje vyksta Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavimas „Už lietuvybę, pilietiškumą ir solidarumą“. Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 65-mečiui paminėti skirtame suvažiavime dalyvauja per 60 diasporos organizacijų atstovų ir svečių iš 30 pasaulio šalių.

Suvažiavimo dalyviams perduotas užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio sveikinimas ir padėka už ilgametį PLB indėlį į Lietuvos laisvės bylą, lietuvybės puoselėjimą ir dabar teikiamą paramą Ukrainai. „Šiandien didžiuojamės ir branginame laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą, tačiau taip pat kaip niekada geriau suprantame, kad laisvė nėra duotybė. Dėkoju Lietuvos diasporai ir Pasaulio lietuvių bendruomenei už įvairiapusę pagalbą mūsų sesėms ir broliams ukrainiečiams ir prašau tęsti paramą Ukrainos pergalei ir jos narystei Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje“, – sakoma ministro G. Landsbergio sveikinimo laiške.

Ministras taip pat pabrėžė diasporos įsitraukimo reikšmę siekiant įgyvendinti Lietuvai svarbius tikslus ir pakvietė vienyti pastangas kuriant sėkmingą Lietuvos ateitį.

Viceministras Egidijus Meilūnas PLB suvažiavimo dalyviams pristatė Aštuonioliktosios Vyriausybės darbus stiprinant valstybės ir diasporos ryšį, Lietuvos institucijų įsitraukimą į diasporos politikos įgyvendinimą, teisinį jo reglamentavimą ir skiriamą didesnį finansavimą.

E. Meilūnas pažymėjo, kad pagrindiniai diasporos politikos įgyvendinimo prioritetai yra tolesnė lituanistinio švietimo plėtra, dėmesys diasporos jaunimui, pilietiškumo ugdymas, grįžimo į Lietuvą skatinimas ir reintegracijos sąlygų gerinimas. 

Globalios Lietuvos departamento direktorė Lina Žukauskaitė pristatė referendumo dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo aktualijas ir pasirengimą balsavimo organizavimui, diasporos pilietiškumo skatinimo svarbą.

Pasaulio lietuvių bendruomenė buvo įsteigta 1958 metais Niujorke Steigiamojo Seimo metu. 65 metus PLB veikia vienydama pasaulyje pasklidusius lietuvius ir išlaikydama lietuvybę užsienyje. PLB jubiliejaus proga rugpjūčio 3 d. Angelų kalvoje Trakų rajone buvo iškilmingai atidengtas Pasaulio lietuvių angelas (aut. S. Lampickas), simbolizuojantis pasaulio lietuvių vienybę.