Veiklą pradėjo naujoji Žemės ūkio agentūra

Veiklą pradėjo naujoji Žemės ūkio agentūra

2024-01-12

Veiklą pradėjo naujoji biudžetinė įstaiga – Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Ji įsteigta pertvarkius VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą. Nuo sausio 1 d. oficialiai pasikeitė ne tik teisinė įstaigos forma, bet ir pavadinimas.

Įstaiga tęsia pradėtus VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros darbus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės srityse, taip pat perima ir melioracijos srities funkcijas iš Žemės ūkio duomenų centro. Funkcijos, susijusios su eksporto skatinimu, parodų organizavimu ir vykdomais intervenciniais pirkimais, perduotos VšĮ „Ekoagros“. 

Įstaigos laikinuoju vadovu paskirtas Simonas Pusvaškis.

Naujosios įstaigos buveinės adresas Vilniuje (Gedimino pr. 19) nesikeičia. Nauja tai, kad įstaigos ir jos darbuotojų elektroninio pašto adresų galūnė nuo šiol bus @zua.lt.