Viceministras Simonas Šatūnas: pagrindiniu ES prioritetu turi išlikti tolesnė parama Ukrainai

Viceministras Simonas Šatūnas: pagrindiniu ES prioritetu turi išlikti tolesnė parama Ukrainai

Sausio 29 d. Briuselyje vyko Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taryba (BRT), kurioje Lietuvai atstovavo užsienio reikalų viceministras Simonas Šatūnas.

Tarybos metu viceministras pabrėžė, kad Ukraina privalo išlikti vienu esminių ES prioritetų. „Besibaigiant ES instituciniam ciklui, ypač keičiantis ES institucijų vadovybei, turime užtikrinti, kad Ukrainos poreikiai išliktų ES prioritetu. Per ateinančius kelis mėnesius privalome pradėti realias narystės derybas su Ukraina ir Moldova. Turime užtikrinti tolesnę ilgalaikę karinę ir finansinę paramą Ukrainai, įskaitant ir Ukrainos finansinį instrumentą, numatantį per 50 mlrd. EUR paramos. Paraleliai tęskime darbus priimant naujų sankcijų paketus Rusijai, siekime Rusijos atskaitomybės už karą ir ieškokime būdų, kaip įšaldytą Rusijos turtą panaudoti Ukrainos atstatymui,“ – pabrėžė viceministras.

Tarybos metu Belgija pristatė savo pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai. Tryliktą kartą Tarybai pirmininkaujanti šalis šį pusmetį dėmesį skirs ES teisinės valstybės principams ir demokratijos būklei, sieks didinti ES konkurencingumą, tęs žaliąją pertvarką, akcentuos socialinės bei sveikatos apsaugos, migracijos klausimus bei sieks stipresnio ES vaidmens pasaulyje.

Ministrai taip pat diskutavo dėl naujo Europos Komisijos pasiūlymo, kuris numato trečiųjų šalių interesams atstovaujančių lobistų privalomą registraciją nacionaliniuose registruose, taip didinant šios veiklos skaidrumą. Diskusijos metu viceministras teigė, kad Lietuva sveikina šią iniciatyvą, tačiau atkreipė dėmesį, kad naujuoju reguliavimu neturi būti mažinami kai kuriose ES valstybėse narėse, įskaitant ir Lietuvoje, galiojantys griežtesni lobistinės veiklos reguliavimo standartai.

Neformalių ministrų pietų metu vyko diskusija dėl būdų, kaip užtikrinti didesnį rinkėjų aktyvumą artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose. Viceministras Šatūnas pabrėžė, kad Lietuvoje rinkėjų aktyvumas didesnis, kai Europos Parlamento rinkimų data suderinama su nacionaliniais rinkimais.

BRT buvo tęsiamas kasmetinis teisinės valstybės dialogas, kurio metu buvo aptariama teisinės valstybės principo padėtis Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje bei Kroatijoje.

BRT metu įvyko ir penkioliktoji Tarpvyriausybinė ES-Juodkalnijos ministrų lygmens ES plėtros konferencija, kurios metu buvo apžvelgta pastarųjų dviejų metų Juodkalnijos vidaus reformų pažanga, ES sankcijų politikos įgyvendinimas bei tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.