Viceministrė J. Neliupšienė aptarė žmogaus teisių padėtį pasaulyje su „Human Rights Watch“ atstovais

Viceministrė J. Neliupšienė aptarė žmogaus teisių padėtį pasaulyje su „Human Rights Watch“ atstovais

Rugsėjo 6 dieną užsienio reikalų viceministrė Jovita Neliupšienė susitiko su „Human Rights Watch“ advokatavimo vykdomuoju direktoriumi Bruno Stagno-Ugarte. Kartu su kitais šios nevyriausybinės organizacijos atstovais aptarta žmogaus teisių padėtis pasaulyje, ypač atsižvelgiant į artėjančios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 54-osios sesijos kontekstą. Diskutuota apie bendro ES valstybių narių veikimo galimybes užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms pasaulyje ir atsakomybę už jų pažeidimus: nuo artimiausios kaimynystės – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos – iki Kinijos, Jemeno, Sudano ar Etiopijos.

„Rusija yra labai didelės žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje dalies kaltininkė; kad tai sustabdytume, reikalingos dvi pagrindinės sąlygos – Ukrainos pergalė kare prieš Rusiją ir pilnos Rusijos atsakomybės už karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir agresijos nusikaltimą užtikrinimas“, – pabrėžė viceministrė.

Svečiai vizito metu domėjosi Lietuvos pozicija įvairias žmogaus teisių klausimais konkrečiose pasaulio valstybėse, gyrė Lietuvą už pagalbą Baltarusijos ir Rusijos persekiojamiems žmogaus teisių gynėjams bei už principingą poziciją Kinijos atžvilgiu.