Viceministrė: kartu su sporto bendruomene išsikėlėme ambicingus tikslus, kartu turime rasti ir priemones jiems pasiekti

Viceministrė: kartu su sporto bendruomene išsikėlėme ambicingus tikslus, kartu turime rasti ir priemones jiems pasiekti

ŠMSM nuotr. Gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus ir į 2028 m. vasaros olimpines žaidynes išleisti 100 Lietuvos olimpiečių – toks siekis yra įtvirtintas 2022–2030 m. sporto plėtros programoje. Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje Lietuvos sporto organizacijų, sporto šakų federacijų, Lietuvos tautinio olimpinio ir Lietuvos paralimpinio komitetų, Nacionalinės sporto tarybos, Nacionalinės sporto agentūros ir ministerijos atstovai diskutavo apie tai, kokių priemonių trūksta, ką artimiausiu metu būtina keisti, kad iškelti strateginiai tikslai būtų pasiekti. 

„Šiuo metu sporto sistema neužtikrina stabilaus aukščiausių sporto pasiekimų didėjimo. Turime augantį valstybės finansavimą sportui, net trečdaliu padidėjusį valstybės stipendininkų skaičių, tačiau kol kas negalime pasigirti, jog taip pat daugėtų ir sportininkų aukščiausių laimėjimų. Sporto plėtros programoje esame kartu išsikėlę ambicingus tikslus, tad kviečiu diskusijai, ką turėtume keisti, kur koncentruotis, kad juos pasiektume“, – kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė. 

Sporto plėtros programa yra strateginis dokumentas, kurį Vyriausybė patvirtino 2022 m. Rengdama programą ŠMSM bendradarbiavo su LTOK, šalies sporto šakų federacijomis, neįgaliųjų sporto organizacijomis, universitetais, kitomis ministerijomis.

Sporto plėtros programoje nurodyta, jog sporto sistema turėtų būti formuojama kaip piramidė, kurios pagrindą sudaro vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą skatinančios veiklos, o centrinė dalis ir viršūnė tektų aukšto meistriškumo sportui, geriausiems šalies sportininkams ir jų pasiekimams. 

Programoje yra užsibrėžta padidinti mokinių, dalyvaujančių neformaliojo sportinio ugdymo veiklose, dalį iki 26 proc. (2020 m. duomenimis – neformaliose sporto veiklose dalyvauja apie 19 proc. vaikų). Siekiama nuo 70 proc. (2017 m. duomenimis) iki daugiau nei 80 proc. padidinti gyventojų, gaunančių pakankamai fizinio aktyvumo paslaugų savo gyvenamoje vietovėje, dalį. 

Kartu siekiama į svarbiausias pasaulio sporto varžybas išsiųsti ir daugiau šalies atstovų, ir įvairesnių sporto šakų sportininkų. Įgyvendinus pokyčius tikimasi, kad 2028 m. vasaros olimpiadoje ir paralimpiadoje Lietuvai atstovaus 100 olimpiečių ir 20 paralimpiečių, o 2030 m. žiemos olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse – 16 olimpiečių ir 5 paralimpiečiai.

Sporto plėtros programoje įvardintos pagrindinės problemos, kurias sprendžiant ir turėtų būti pasiekti ilgalaikiai tikslai. Tai – sportininkų rengimo ir išlaikymo sporte sistema, kvalifikuotų sporto specialistų trūkumas, sporto bazių ir treniruočių kompleksų stoka ir jų neatitiktis poreikiams, žemesnis nei ES vidurkis sportuojančiųjų ir besimankštinančiųjų skaičius Lietuvoje. 

Sporto bendruomenės diskusijoje šiandien daug dėmesio skirta sportininkų pamainos identifikavimo, talentų pritraukimo, sporto organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo ugdant sportininkų pamainą, trenerių ir specialistų ugdymo ir išlaikymo sporte, studentų sporto ir kitiems klausimams. Šia diskusija taip pat siekta iškelti klausimus ir suformuoti užduotis darbo grupei, kuri tobulins aukšto meistriškumo finansavimo modelį.