Bus pagerbti lituanistinio švietimo puoselėtojai

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoja lituanistinių mokyklų užsienyje steigėjus, mokytojus ir lietuvybės puoselėtojus garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje skirti Monaghano lituanistinės mokyklos „Lietuvos vaikai“ vadovei Editai Vaitkaitienei (Airija), Trimo lituanistinės mokyklos „Šaltinėlis“ vadovei Rimai Zobernienei (Airija), nuotolinės lituanistinės mokyklos „Mano kalba“ steigėjai ir mokytojai, Australijos lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkei Rasai Ruseckaitei (Australija), lituanistinės mokyklos “Vilnis“ San Paule steigėjai ir mokytojai Rūtai Meškauskienei (Brazilija), JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos narei, Čikagos lituanistinės mokyklos ilgametei direktorei ir mokytojai Laimai Apanavičienei (JAV), Vašingtono Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos ilgametei direktorei, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos narei Jūratei Bujanauskas (JAV), Sietlo lituanistinės mokyklos „Linas“ steigėjai, ilgametei direktorei ir mokytojai Ingai Dabašinskaitei (JAV), Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos Naujajame Džersyje direktorei Aušrai Covalesky (JAV), aktyviai JAV lietuvių bendruomenės narei, ilgametei Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokytojai Violetai Gedgaudienei (JAV), Los Andželo šv. Kazimiero lituanistinės  mokyklos mokytojai, tautinių šokių ansamblio „Spindulys“ vadovei Danguolei Razutis Varnas (JAV), Piterboro lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ vadovei ir mokytojai, lituanistinių mokyklų Spoldinge ir Korbyje steigėjai Jolantai Kensminienei (Jungtinė Karalystė), Škotijos lituanistinės mokyklos steigėjai, Lietuvių asociacijos šiaurės rytų Škotijoje ALNES įkūrėjai ir vadovei Evelinai Kovnators (Jungtinė Karalystė), Jano Nowako-Jezioranskio Rytų Europos kolegijos prezidentui, lituanistinės veiklos organizatoriui Laurynui Vaičiūnui (Lenkija), Rogalando lituanistinės mokyklos steigėjai Laimutei Karaliūnienei (Norvegija), M. K. Čiurlionio lituanistinės mokyklos Lvive steigėjai, vadovei ir mokytojai, Ukrainos lietuvių draugijos „Medeina“ Lvive pirmininkei Marinai Trocenko (Ukraina), Frankfurto lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos „Ąžuoliukas“ vadovei Nijolei Balčiūnienei (Vokietija), Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotojai, gimnazijos lituanistinės mokyklos koordinatorei Irenai Sattler (Vokietija).

Užsienio reikalų ministro vardu apdovanojimus laureatams įteiks viceministras Egidijus Meilūnas Užsienio reikalų ministerijoje vyksiančios diskusijos „Lituanistinių mokyklų mokytojai moko(si)? Tobulėjimo galimybės“ metu. Ši Užsienio reikalų ministerijos organizuojama diskusija yra tęstinis trečiojo Lituanistinio ugdymo forumo renginys. Šių metų renginyje bus aptarta lituanistinių mokyklų užsienyje mokytojų tobulinimosi tema, kvalifikacijos kėlimo galimybės, kiti aktualūs klausimai.

Spalio 5 d. 15.00–17.30 val. vyksiantį renginį galima stebėti Užsienio reikalų ministerijos Globalios Lietuvos socialinių tinklų Facebook ir YouTube paskyrose.