Ambasadorius Airijoje M. Gudynas vedė pamoką lituanistinėje mokykloje

Ambasadorius Airijoje M. Gudynas vedė pamoką lituanistinėje mokykloje

Rugsėjo 16 dieną Lietuvos ambasadorius Airijoje Marijus Gudynas apsilankė Dubline įsikūrusioje šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje „4 vėjai“. M. Gudynas pasveikino mokyklos pedagogus naujų mokslo metų proga linkėdamas ir toliau nešti bei skleisti meilę gimtajai Lietuvai, jos kalbai, papročiams ir tradicijoms, ugdyti pilietišką ir patriotišką jaunąją kartą.

Į pamoką susirinkusiems vyresnių klasių mokiniams ambasadorius vedė pamoką apie istorines asmenybes, kūrusias bei kuriančias Lietuvą, atsakė į moksleiviams kilusius klausimus.

2004 m. lietuvių bendruomenės Dubline įkurta šeštadieninė lituanistinė mokykla „4 vėjai“ yra pati didžiausia lituanistinė mokykla Airijoje ir viena didžiausių visame pasaulyje. Dubline veikiančiose dviejose mokyklose Inchikore ir Blanchardstowne šiais metais mokosi apie 250 mokinių. Jose dėstomi lietuvių kalbos gramatikos pagrindai, mokoma skaitymo, rašymo, supažindinama su lietuvių istorija, tradicijomis, papročiais. Po pamokų vaikai gali lavinti savo meninius įgūdžius – rinktis dainavimo, dailės ar šokio užsiėmimus.

Lituanistinės mokyklos – tai šaltinis, per kurį skleidžiama lietuvybė, ugdomas jaunimo patriotiškumas ir tautiškumas.