Apmokės gydymo įstaigoms viršsutartines paslaugas

Apmokės gydymo įstaigoms viršsutartines paslaugas

Siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams, numatoma gydymo įstaigoms apmokėti visas šiais metais virš sutarties suteiktas ambulatorines, dienos stacionaro bei dienos chirurgijos  ir slaugos paslaugas. Tam bus skirtos reikiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos. Tikimasi, jog šis sprendimas paskatins gydymo įstaigas priimti daugiau naujų pacientų, trumpės paslaugų laukimo eilės.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad vykdomas pažadas, duotas gydymo įstaigoms, didesne apimtimi apmokėti už suteiktas sveikatos paslaugas, taip sprendžiant eilių problemą. 

„Po pandemijos sveikatos apsaugos sistema susidūrė su didžiuliu paslaugų poreikiu, eilėmis, kurioms mažinti taikoma ne viena priemonė  – tarp jų ir viršsutartinių paslaugų apmokėjimas. Gydymo įstaigoms duotas pažadas vykdomas, jos sulauks papildomo apmokėjimo už paslaugas, o tai gera žinia ir pacientams, kuriems bus atverta daugiau konsultacijų laikų“, – teigia A. Dulkys.  

Po pirmojo šių metų pusmečio ligonių kasos jau apmokėjo beveik 42 mln. eurų už visas per šį laikotarpį gydymo įstaigų suteiktas viršsutartines gydytojų specialistų konsultacijas, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, stebėjimo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas. 

Visas per antrąjį šių metų pusmetį suteiktas viršsutartines ambulatorines, dienos ir slaugos paslaugas gydymo įstaigoms planuojama apmokėti metams pasibaigus, kai  bus tiksliai žinomas jų skaičius.

„Augantis dienos ir ambulatorinių paslaugų gydymo įstaigose skaičius, kai net viršijamos sutartys, įrodo, kad didžiąją dalį reikiamų paslaugų pacientams galima suteikti nestacionarinėmis sąlygomis. Tokiu būdu ne tik mažiau sutrikdoma paciento kasdienė veikla, bet ir efektyviau naudojami įstaigos finansiniai ir žmogiškieji resursai. Matyti, kad įstaigos sėkmingai keičiasi, persiorientuoja į kitas paslaugų teikimo formas, tačiau manome, kad galimybių stacionarines paslaugas keisti dienos paslaugomis vis dar yra ir gydymo įstaigos jas išnaudos“, – sako Valstybinės ligonių kasos direktorius Gintaras Kacevičius.  

Atsižvelgiant į tai, kad pandeminiu laikotarpiu susiformavo eilės ir tam tikroms stacionarinėms paslaugoms,  svarstoma galimybė pasibaigus 2023 metams apmokėti dalį viršsutartinių stacionarinių paslaugų, taip kompensuojant su šių paslaugų teikimu susijusias papildomas sąnaudas. Apmokama būtų tik toms  gydymo įstaigoms, kurios įvykdytų sutartinius įsipareigojimus dėl ambulatorinių ir dienos stacionaro bei dienos chirurgijos paslaugų teikimo. 
 

Valstybinės ligonių kasos informacija