Astravo pratybose – dėmesys gyventojų evakuacijai

Astravo pratybose – dėmesys gyventojų evakuacijai

Šiandien Lietuvoje vyksta valstybės lygio civilinės saugos pratybos, kurių metu tikrinama, kaip valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos yra pasirengusios reaguoti galimos branduolinės avarijos Astravo atominėje elektrinėje atveju. Šiemet plataus mąsto funkcinėse pratybose įtvirtinamas pastarųjų trejų metų pratybų įdirbis. Naujas pratybų elementas – evakuacija traukiniu, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 statistų.

„Baltarusijos atominės elektrinės keliamas grėsmes vertiname labai rimtai. Nuosekliai didiname institucijų pasirengimą, įgyvendiname suplanuotą pratybų ciklą. Šiemet į procesą buvo įtrauktas hibridinės atakos elementas, pirmą kartą išbandyta evakuacija traukiniu. Labai svarbu institucijoms pamatyti trūkumus ir įsivertinti, kur reikia tobulėti.Nuo to, kaip sąveikauja institucijos, kaip koordinuojami veiksmai, kaip keičiamasi informacija bei reaguojama į netipines situacijas, priklauso Lietuvos gyventojų sveikata ir gyvybė“,– sako vidaus reikalų ministrė Agne Bilotaitė.

Anot ministrės A. Bilotaitės, labai svarbu, kad visos savivaldybės ne tik numatytų priedangų tinklą, bet ir  atsakingai pasiruoštų galimai evakuacijai, suburtų gerai parengtą žmonių grupę operacijų centruose, nuolat rengtų pratybas. Savivaldybės yra tiesiogiai atsakingos už savo gyventojų, ypač pažeidžiamų žmonių, kurie patys negalėtų išvykti, saugumą ir evakuacijos vykdymą. Jos turi numatytigyventojų surinkimo vietas, kryptis, maršrutus, transportą, duoti aiškias instrukcijas gyventojams. Gyventojų evakavimą nelaimės atveju koordinuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Įvykus avarijai Astravo atominėje elektrinėje, gyventojai būtų informuoti trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus ir sirenų gausmu, o vėliau per radiją ir televiziją, taip pat iš savivaldybių gautų tikslią informaciją ir patarimus, kaip elgtis. Pagrindinis ir pirmas žingsnis – eiti į uždarą patalpą, užsandarinti langus ir likus patalpoje sekti informaciją. Jei būtų priimti sprendimai dėl evakuacijos, apie juos iš karto būtų pranešta.

Pratybose dalyvauja Nacionalinė saugumo komisija, Nacionalinis krizių valdymo centras, 6 ministerijos, 5 valstybės institucijos ir įstaigos, visos šalies savivaldybės ir 7 nevyriausybinės organizacijos. Viso – beveik 700 dalyvių. Vertinamas ne tik institucijų pasiruošimas gyventojų evakuacijai, bet ir dozimetrinė kontrolė, sanitarinis švarinimas, radiacinė žvalgyba iš oro, pasirengimas teikti skubią medicininę pagalbą, radioaktyvių atliekų surinkimo darbai, gyventojų perspėjimas ir kita.

Siekiant įvertinti šiandien pratybų metu siųstų perspėjimo pranešimų pasiekiamumą, gyventojų  prašoma dalyvauti apklausoje: https://bit.ly/3MKR6EG.

Pagal Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, nacionalinės civilinės saugos pratybos vykdomos kasmet. Iš viso šiemet valstybės institucijos planuoja surengti 16 valstybės lygio civilinės saugos pratybų, kuriose bus ruošiamasi galimiems skirtingiems ekstremaliems atvejams: pasienio gyventojų evakavimui, teroristiniams išpuoliams prieš kritinę infrastruktūrą, didelio masto gaisrui, kurio metu išsiskiria cheminė tarša, hibridinei atakai prieš švietimo įstaigas ir pan.