Darbą ŠMSM pradeda viceministrė A. Zedelytė-Kaminskė ir ministro patarėjas sportui J. Kinderis

Darbą ŠMSM pradeda viceministrė A. Zedelytė-Kaminskė ir ministro patarėjas sportui J. Kinderis

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje darbą pradeda atnaujinta sporto politikos komanda – už sporto sritį atsakinga viceministrė Aistė Zedelytė-Kaminskė ir ministro patarėjas Justinas Kinderis.

„Per kelis pastaruosius metus atliktos esminės, daug tiek institucijų, tiek sporto organizacijų pastangų ir darbo pareikalavusios reformos. Keitėsi sporto finansavimo principai, kad būtų pasiekta skaidrumo ir stabilumo, užtikrintos socialinės garantijos sportininkams, augo stipendijos sportininkams, didėjo valstybės finansavimas sportui, įsteigta sporto politiką įgyvendinanti Nacionalinė sporto agentūra.

Naujoji ministerijos komanda pradėtus darbus tęs, sieksime įsiklausyti į sporto bendruomenės lūkesčius, vertinti jos pasiūlymus, įžvalgas, iš anksto derinti darbus. Mūsų visų tikslas išlieka toks pat – sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams ir garsinti Lietuvą, kurti fiziškai aktyvią visuomenę“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Sporto srities darbus ministerijoje perimsianti A. Zedelytė-Kaminskė nuo 2018 m. kuravo švietimo ir sporto sritį Vyriausybės kanceliarijoje. Ji aktyviai dalyvavo teikiant siūlymus Sporto įstatymo pakeitimo projektams, taip pat buvo įvairių ministerijos darbo grupių narė, svarstant aukšto meistriškumo sporto pokyčius, tarptautinių varžybų organizavimo, Nacionalinės sporto agentūros kūrimo ir kitus klausimus.

Pasak A. Zedelytės-Kaminskės, svarbu dirbti kartu su sporto bendruomene, bendrai nusimatyti prioritetinius darbus artimiausiems metams laikantis pagrindinių principų: skaidrumo, aiškumo, nuoseklumo ir sistemiškumo.

„Daugiau dėmesio skirsime fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto sinergijai, bus tęsiami sportininkų dvikryptės karjeros sistemos kūrimo darbai, kad sportininkai kuo ilgiau išliktų profesionaliame sporte ir turėtų vienodas konkurencines sąlygas darbo rinkoje po sportinės karjeros. Taip pat bus tęsiamas pasirengimas Sporto registrui kurti, ketiname pradėti „Talentų ID“ programą, kuri paskatintų naujos sportininkų pamainos augimą, individualių talentų atskleidimą ir paiešką“, – sako viceministrė.

Anot ministro patarėjo pareigas pradedančio eiti J. Kinderio, kiti metai – olimpiniai metai, todėl neplanuojama jokių kardinalių pokyčių priešolimpiniu laikotarpiu.

„Visi numatomi prioritetiniai darbai, kuriuos užsibrėšime įgyvendinti, bus iš anksto derinami su institucijomis, sporto bendruomene, numatant pakankamą terminą jų pasirengimui ir įgyvendinimo pradžiai. Visus sprendimus galime rasti kalbėdamiesi“, – teigia ministro patarėjas.

J. Kinderis yra aktyvus sporto bendruomenės narys, jau iki šiol dalyvavęs ministerijos suburtose darbo grupėse, nagrinėjusiose aukšto meistriškumo sporto problematiką. J. Kinderis – trejų olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionas ir prizininkas, vienas iš Nacionalinės sportininkų asociacijos steigėjų.