Dėl grasinančio pobūdžio pasisakymų Baltarusijai išreikštas griežtas protestas ir pareikalauta pasiaiškinti

Dėl grasinančio pobūdžio pasisakymų Baltarusijai išreikštas griežtas protestas ir pareikalauta pasiaiškinti

Spalio 30 dieną Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija išsikvietė Baltarusijos Respublikos laikinąjį reikalų patikėtinį Yaroslav Khmyl ir įteikė jam protesto notą, kurioje išreikštas griežtas protestas dėl šių metų spalio 24 dieną leidinyje „Večernyj Minsk“ paviešinto Baltarusijos Respublikos saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pirmojo pavaduotojo Pavel Muraveiko pasisakymo.

LR Užsienio reikalų ministerija pažymi, kad tokie pareiškimai gali būti suprasti kaip atviras grasinimas Lietuvai ją užpulti ir yra visiškai nepriimtini. LR Užsienio reikalų ministerija pareikalavo, kad Baltarusija nedelsiant pateiktų oficialų šio Baltarusijos Respublikos saugumo tarybos valstybės sekretoriaus pirmojo pavaduotojo pasisakymo paaiškinimą, ir priminė, kad Lietuvos Respublika imsis visų įmanomų priemonių, siekiant užtikrinti šalies saugumą, suverenitetą ir teritorinį vientisumą.