Europos Komisija siūlo vieneriems metams taikyti išimtį dėl GAAB 8 standarto taikymo

Europos Komisija siūlo vieneriems metams taikyti išimtį dėl GAAB 8 standarto taikymo

2024-02-01

Europos Komisija (EK), atsižvelgusi į Prancūzijos siūlymą dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standarto GAAB 8 taikymo, ketina šiemet leisti ES ūkininkams nukrypti nuo Bendrosios žemės ūkio politikos taisyklių, įpareigojančių tam tikrus dirbamos žemės plotus išlaikyti neproduktyviais.

Vienas iš GAAB 8 reikalavimų yra ne mažiau kaip 7 proc. ariamosios žemės skirti tarpiniams pasėliams arba azotą kaupiantiems augalams su sąlyga, kad 3 proc. iš jų sudarys kraštovaizdžio elementai ir (arba) žaliasis pūdymas. Pagal naują EK siūlymą ūkininkai atitiks GAAB 8 standartą, jei ne mažiau kaip 7 proc. ariamos žemės skirs negamybiniams elementams, įskaitant pūdymą ir / ar azotą kaupiančius augalus, tarpinius augalus. Tarpiniams augalams valstybės narės turėtų taikyti 0,3 svorinį koeficientą.

Azotą kaupiantys augalai ir tarpiniai augalai gerina dirvožemio sveikatą, didina dirvožemio biologinę įvairovę bei mažina maistinių medžiagų išplovimą. Kad būtų išlaikyti aplinkosaugos tikslai, šie augalai turi būti auginami nenaudojant augalų apsaugos produktų.

Reglamento projektą, numatantį nuokrypį nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 nuostatos dėl GAAB 8 standarto taikymo tik 2024 metams, EK turėtų pateikti artimiausiu metu.