G. Landsbergis: Rusija seksualinį smurtą ir prievartą Ukrainoje naudoja kaip dar vieną ginklą

G. Landsbergis: Rusija seksualinį smurtą ir prievartą Ukrainoje naudoja kaip dar vieną ginklą

Spalio 16 dieną užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis dalyvavo tarptautinėje diskusijoje apie seksualinį smurtą. Pradėjęs sesiją „Seksualinis smurtas karo kontekste: Ukraina“ ministras išreiškė paramą tarptautinėms organizacijoms, tiriančioms ir registruojančioms Rusijos nusikaltimus Ukrainoje. Taip pat pabrėžė Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį užtikrinant atsakomybę už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui bei pabrėžė būtinybę įsteigti Specialųjų tribunolą dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

„Aukos turi sulaukti teisingumo ir žalos atlyginimo. Turime užtikrinti, kad joms būtų prieinamos visokeriopos paslaugos, teisingumas ir kompensacijos už patirtą seksualinį smurtą. Turime dirbti kartu, kad tai užtikrintume ir sušvelnintume traumatizuojančias brutalaus Rusijos karo pasekmes“, – teigė G. Landsbergis.

G. Landsbergis citavo šokiruojančius tarptautinių organizacijų duomenis: prievartos aukos – nuo 4 iki virš 80 metų amžiaus, smurtaujama šeimos akivaizdoje, žudomi jų artimieji. Seksualinių nusikaltimų atvejai, tikėtina, daug dažnesni už mums žinomus skaičius, nes dėl stigmų ir baimės apie daugelį jų nutylima. Taip pat didelė prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais rizika.  Be to, Rusijai atakuojant Ukrainos sveikatos priežiūros įstaigas, medicininės paslaugos ir konsultacijos tampa sunkiai prieinamos.

„Akivaizdu, kad brutali ir neišprovokuota Rusijos agresija Ukrainoje sukėlė dar vieną humanitarinę krizę, ypač paveikiančią moteris ir mergaites. Milžiniško masto ir beprecedenčio dažnumo seksualinio smurto atvejai Ukrainoje liudija, kad sisteminis seksualinis smurtas ir prievarta naudojami kaip ginklas“, – sakė užsienio reikalų ministras.

G. Landsbergis padėkojo į renginį atvykusiai Jungtinių Tautų specialiajai įgaliotinei Pramilai Patten, kad nuolat kreipia pasaulio dėmesį į Rusijos ginkluotųjų pajėgų seksualinius nusikaltimus Ukrainoje.

Ministras tvirtino, kad Lietuva netoleruoja jokio pobūdžio smurto prieš vaikus ir moteris, gina ir toliau gins jų teises visame pasaulyje, o kovoje prieš brutalią agresiją Ukrainą rems iki pergalės.

Tarptautinę diskusiją „Kaip užtikrinti efektyvias apsaugos, pagalbos ir prevencines priemones seksualinio smurto aukoms: nacionalinis ir globalus lygmenys“ Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.