Lietuvos nuolatinis atstovas paskirtas Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vicepirmininku

Lapkričio 8 dieną Lietuvos nuolatinis atstovas prie JT biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ambasadorius Darius Staniulis bendru sutarimu paskirtas vienu iš keturių Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių tarybos vicepirmininkų 2024 metams. Tarybos biure ambasadorius dirbs kartu su Suomijos, Paragvajaus ir Indonezijos ambasadoriais. Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai vicepirmininko pareigoms paskirtas Lietuvos atstovas. Posėdžio metu Lietuvos nuolatinis atstovas taip pat paskirtas eiti Tarybos pranešėjo pareigas.

„Šios pareigos ne tik didžiulė garbė Lietuvai ir man asmeniškai, tačiau, atsižvelgiant į sudėtingą žmogaus teisių padėtį pasaulyje, ir didžiulė atsakomybė. Šiame daugiakultūriniame tarptautiniame forume reikės dėti nemažai pastangų, siekiant konstruktyvaus ir įtraukaus dialogo bei žmogaus teisių universalumu pagrįstų sprendimų. “ – teigė ambasadorius D. Staniulis

Šis biuras organizuoja Žmogaus teisių tarybos darbą ir yra sudaromas rotaciniu principu. Jį sudaro penki nariai – pirmininkas ir keturi vicepirmininkai, kurių kiekvienas atstovauja vienai iš penkių JT regioninių grupių. Lietuva priklauso Rytų Europos regiono grupei.

2024 metų biuro pirmininko pozicija priklausys Afrikos grupės atstovui, tačiau sprendimas, kurios valstybės nuolatinis atstovas bus paskirtas pirmininkauti ŽTT, bus priimtas ateinančių metų sausio mėnesį.

Biuras atsako už procedūrinius ir organizacinius klausimus, įskaitant pirmininkavimą Tarybos posėdžiams. Keturi biuro vicepirmininkai paeiliui pirmininkauja posėdžiams ir pataria dėl kandidatų į tiriamąsias faktų nustatymo komisijas.

Lietuva šiuo metu yra pilnateisė JT Žmogaus teisių tarybos – vienos pagrindinių JT institucijų, sudarytos iš 47 valstybių – narė. Žmogaus teisių taryba prisideda prie žmogaus teisių stiprinimo visame pasaulyje, stebi valstybių pažangą ginant pamatines žmogaus laisves ir reaguoja į jų pažeidimus bei teikia rekomendacijas. 2024-ieji bus paskutiniai Lietuvos trejų metų trukmės narystės JT Žmogaus teisių taryboje metai.