Užsienio reikalų ministerija kviečia geriau pažinti Lietuvos diasporą

Birželio 20 dieną Užsienio reikalų ministerija organizavo renginį „Diasporos srities moksliniai darbai“, kurio metu buvo pristatytas Užsienio reikalų ministerijos kartu su Lietuvos diasporos politiką įgyvendinančiomis institucijomis ir mokslo organizacijomis parengtas diasporos srities mokslinių darbų, tyrimų, straipsnių ir publikacijų sąrašas bei aptartas naujų mokslinių darbų poreikis ir finansavimo galimybės.

„Sėkmingam diasporos politikos įgyvendinimui svarbu pažinti diasporą, todėl Užsienio reikalų ministerija, kaip diasporos politikos koordinatorė, surinko informaciją ir parengė diasporos srities mokslinių darbų ir tyrimų sąrašą, kurio tikslas – palengvinti galimybes naudotis mokslinių darbų ir tyrimų apie diasporą išvadomis ir rekomendacijomis,“ – sakė užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas.

Renginio metu Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas dr. Gintaras Valinčius pristatė Lietuvos mokslo tarybos administruojamas konkursinio finansavimo priemones, planuojamus jų kvietimus ir konkursų dalyviams taikomus reikalavimus, taip pat vyko diskusija apie naujų mokslinių darbų poreikį diasporos srityje.

Diasporos srities mokslinių darbų, tyrimų, straipsnių ir publikacijų sąrašą sudaro 2012–2023 m. atlikti 536 moksliniai darbai ir tyrimai, į jį įtraukti ir kai kurie ankstesnių metų darbai, kurių rezultatai yra vis dar aktualūs. Sąrašas bus nuolat atnaujinamas. Jis yra paskelbtas Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainės Globalios Lietuvos skiltyje: http://urm.lt/default/lt/globali-lietuva/globalios-lietuvos-programa/diasporos-srities-moksliniai-tyrimai.