Lietuvos piliečiai, ekspertai ir tyrėjai kviečiami siūlyti idėjas dėl prieigos prie internetinių platformų vidinių duomenų ir algoritmų

Europos Sąjungos (ES) lygiu siekiama didesnio interneto platformų skaidrumo, užtikrinant tyrėjų prieigą prie platformų vidinių duomenų, leidžiančių vertinti platformų veiksmus kovojant su įvairiomis grėsmėmis ir pavojais, tokiais kaip dezinformacijos sklaida, ir algoritmų keliamas rizikas. Šiuo tikslu, ES piliečiai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, tyrėjai, įmonės ir kiti suinteresuoti atstovai yra kviečiami pareikšti savo nuomonę bei siūlyti idėjas dėl prieigos prie didžiųjų internetinių platformų duomenų ir algoritmų procedūros nustatymo Europos Komisijos (EK) viešojoje konsultacijoje. Pastabas ir pasiūlymus būsimam projektui galima teikti iki gegužės 23 dienos šiame portale.

Naujoji sistema, pagal kurią patikrinti tyrėjai galės susipažinti su labai didelių internetinių platformų (angl. very large online platformsVLOP) ir paieškos sistemų duomenimis, yra pagrindinė Skaitmeninių paslaugų įstatymo (angl. Digital Services Act – DSA) priemonė, kuria siekiama didinti platformų vidinių procesų skaidrumą ir atskaitomybę, įskaitant ir kovoje su dezinformacija.

Šios pirminės konsultacijos tikslas – padėti EK apibrėžti sąlygas, kuriomis turėtų būti užtikrinta tyrėjų prieiga prie duomenų, įskaitant techninius duomenų dalijimosi ir pateikimo tyrėjams aspektus bei tikslus, kuriais surinkti duomenys gali būti naudojami. Projektu taip pat bus nustatoma tvarka, pagal kurią tyrėjai galės įgyti patikrintų tyrėjų (angl. vetted researchers) statusą.

Šių metų balandžio 25 dieną EK, gavusi duomenis apie platformų vartotojų ES skaičių, paskyrė 19 pirmųjų platformų labai didelių internetinių platformų ir paieškos sistemų kategorijoje, kurioms Skaitmeninio paslaugų akto įsipareigojimai įsigalios nuo šių metų rugpjūčio 25 dienos. Tarp jų tokios platformos kaip: „Facebook“, „Twitter“, „Google Search“, „Youtube“ bei „TikTok“ (pilną sąrašą rasite čia).