Ministerija: jungiant biudžetines sporto įstaigas siekiama daugiau naudos visuomenei ir valstybei

Ministerija: jungiant biudžetines sporto įstaigas siekiama daugiau naudos visuomenei ir valstybei

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo nuo 2024 m. Lietuvos sporto centrą (LSC) ir Lietuvos sporto muziejų (LSM) reorganizuoti, abi įstaigas prijungiant prie Nacionalinės sporto agentūros (NSA). 

„Siūlomos reorganizacijos tikslas – mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Taip pat siekiama gerinti sporto finansavimo procesą, tobulinti sporto politikos įgyvendinimą. Sutelkus visus resursus vienoje sporto politiką įgyvendinančioje įstaigoje, juos bus paprasčiau administruoti, nuosekliai plėtoti ir taip sudaryti sąlygas tiek visuomenės fiziniam aktyvumui skatinti, tiek atsiskleisti talentingiems sportininkams“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras Linas Obcarskas. 

Anot jo, Lietuvos sporto centro infrastruktūra turi tapti kur kas labiau prieinama ne tik sportininkams, bet ir visuomenei. L. Obcarsko teigimu, objektai, į kuriuos valstybė investuoja didžiules lėšas, turi būti maksimaliai išnaudojami. 

LSC yra ministerijai pavaldi biudžetine įstaiga, kuri turi užtikrinti tinkamą sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros administravimą ir eksploatavimą, sportininkų rengimą, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimą. 

LSC priklauso 10 sporto bazių, tarp kurių yra lengvosios atletikos maniežas Vilniuje, Trakų sporto bazė, sporto kompleksas „Druskininkai“, žiedinių lenktynių trasa „Nemuno žiedas“ ir kitos. LSC teikia specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sportininkams ir sportuojantiems asmenims, vykdo sportininkų profilaktinius sveikatos tikrinimus, atlieka sportininkų funkcinės būklės tyrimus, gydo traumuotus ar susirgusius sportininkus. Taip pat LSC renka ir sistemina šalies sporto statistiką. LSC dirba 275 darbuotojai. 

Lietuvos sporto muziejus buvo įkurtas 1991 m. Kaune. Jis veikia kaip valstybinis muziejus, kuris po reorganizavimo taptų Nacionalinės sporto agentūros padaliniu ir toliau įgyvendintų Muziejų įstatyme numatytas funkcijas. 

2021 m. koncesijos sutartyje dėl „Daugiafunkcio sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo komplekso“ Vilniuje (nacionalinis stadionas) numatyta, jog pastačius šį kompleksą, čia persikels ir Lietuvis sporto muziejus. Taigi reorganizavimas padės ir tinkamai pasirengti muziejau perkėlimui. 

Reorganizacijos metu neplanuojami specialistų atleidimai ar kiti veiksmai, galintys daryti įtaką sporto organizacijoms teikiamų paslaugų kokybiškam užtikrinimui. Po reorganizacijos numatoma ne tik nemažinti šiuo metu sporto infrastruktūros objektuose ir Lietuvos sporto muziejuje vykdomų veiklų apimčių, bet yra keliamas tikslas šias paslaugas plėsti, užtikrinti didesnį šių paslaugų prieinamumą, jų teikimo skaidrumą ir efektyvumą.

Suderinus projektą su suinteresuotomis grupėmis ir organizacijomis, jis bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei.