Ministerijoje lankosi delegacija iš Ukrainos

Ministerijoje lankosi delegacija iš Ukrainos

2024-02-12

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje lankosi Ukrainos Šeimos ugdymo ir vaikų priežiūros plėtros koordinavimo centro, Užkarpatės regiono karinės administracijos bei Ukrainos UNICEF atstovai. 

Turėdama demokratinės valstybės ir reformų įgyvendinimo patirties, Lietuva aktyviai perduoda Ukrainai sukauptą patirtį tiek eurointegracijos ir kitose srityse: stiprina Ukrainos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas. 

Susitikimo metu bus dalinamasi patirtimi Lietuvos vaikų teisių apsaugos sistemos, vaiko priežiūros sistemos deinstitucionalizacijos, kompleksinių paslaugų šeimai teikimo temomis ir kitais svarbiais klausimais.

Svečius priėmusi viceministrė Vilma Augienė apžvelgs ministerijos inicijuotas reformas ir su jų įgyvendinimu susijusius iššūkius, pasidalins patirtimi bei pasiekimais.
 
Vizito metu svečiai taip pat lankysis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje, Žolyno vaikų socialinės globos namuose, Terapinio ugdymo centre „Aplink“, Kompleksinių paslaugų centre „Šeimos slėnis“, susipažins su vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro teikiamomis paslaugomis,  kitų nevyriausybinių įstaigų veiklomis.