Ministerijos telkia pastangas kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir nepilnamečių narkotinių medžiagų vartojimą

Ministerijos telkia pastangas kovai su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir nepilnamečių narkotinių medžiagų vartojimą

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene, Teisingumo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, policijos, vaiko teisių apsaugos atstovais aptarė seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius ir narkotikų paplitimo mokyklose problematiką ir prevenciją.

„Mūsų visų tikslas ir prioritetas yra saugūs vaikai. Tai ne tik visuomenės, bet ir visų institucijų bendras interesas. Todėl būtina pilnai išnaudoti jau sukurtus prevencijos įrankius, taip pat stiprinti instititucijų bendradarbiavimą“, – teigia A. Bilotaitė.

Pernai užregistruotos 498 nusikalstamos veikos dėl seksualinių nusikaltimų nepilnamečių asmenų atžvilgiu. Per pirmuosius š. m. 3 mėn. pastebėtas seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų progresavimas – jau užregistruota 212 tokių nusikalstamų veikų.

2018-2022 m. daugiausia užregistruotų seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, padaromų vaikų atžvilgiu, sudarė nusikalstamos veikos dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose atvaizduoti vaikai, antroje vietoje – jaunesnio negu 16 m. asmens tvirkinimas. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo nusikaltimų atvejai pavieniai, nesisteminiai, dažniau nusikaltimai įvykdomi artimoje aplinkoje.

Ministrė pabrėžė, jog viena iš efektyvių prevencinių priemonių yra Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Švietimo įstaigos ar jų darbuotojai, taip pat gydymo įstaigos ar jų darbuotojai bei kitos įstaigos, kurių darbas susijęs su vaikais, įdarbindami asmenį gali kreiptis į Registrą dėl nemokamos pažymos išdavimo.

Registre dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus ir nepilnamečius nuo 2000 m. registruoti 2 643 asmenys (2023 m. – 46, 2022 m. – 168). 2022 m. pagal LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą gauta 2574 fizinių asmenų prašymai ir 1345 valstybės institucijų ir įstaigų prašymai gauti pažymą. Pagal vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą pernai gauta 796 fizinių asmenų ir 157 valstybės institucijų ir įstaigų prašymų. Susitikime aptarta, jog mokyklos šia priemone naudojasi nepakankamai, todėl ŠMSM skatins mokyklas ja pasinaudoti.

VRM iniciatyva nuo 2021 m. seksualinius nusikaltimus padarę asmenys įpareigoti pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos policijos įstaigai. VRM yra identifikavusi poreikį sukurti efektyvų Probacijos tarnybos, policijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimo algoritmą, kad prevencinės priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos.

VRM parengtos Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos koncepcijos pagrindu bus kuriamas naujas įstatymas. Jis leis sutelkti ir nukreipti visų institucijų pastangas tikslingai užtikrinant nusikaltimų prevenciją tose savivaldybėse, kuriose būtina spręsti tam tikrų nusikaltimų problemą.

Policijos departamentas yra parengęs Baudžiamojo kodekso straipsnio dėl jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo pakeitimus, kuriais numatoma sugriežtinti asmens atsakomybę už sisteminius tvirkinimo veiksmus daugiau nei vieno nepilnamečio atžvilgiu, taip pat priskirti šį straipsnį prie sunkių nusikaltimų.

Susitikime aptarta ir narkotikų paplitimo tarp nepilnamečių problema bei galimos priemonės jai spręsti. Ministrės A. Bilotaitės teigimu, būtinas visų atsakingų institucijų, savivaldybių, mokyklų, tėvų, bendruomenių įsitraukimas užtikrinant prevenciją. Ji pabrėžė, jog narkotikų vartojimas tarp nepilnamečių negali ir neturi būti vien policijos atsakomybė, nes policija dirba su pasekmėmis ir pagrindiniai policijos pajėgumai nukreipiami į pasiūlos mažinimą, kovą su organizuotu nusikalstamumu.

Praėjusiais metais Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai atliko 91 tarptautinę operaciją bendradarbiaudami su 25 šalių pareigūnais, o šių operacijų metu iš neteisėtos apyvartos išimta daugiau nei 10 tonų įvairių rūšių narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

Pagal Teisės aktų pažeidimų ir nusikaltimų prevencijos modelį planuojama inicijuoti pilotinį projektą pasirinktoje savivaldybėje, kurioje identifikuota nepilnamečių narkotikų vartojimo problema.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė pristatė Gyvenimo įgūdžių programą, kuri Lietuvos mokyklose startuos nuo ateinančių mokslo metų ir bus vedama 1-11 klasių moksleiviams. Programa stiprins ir ugdys vaikų atsparumo įgūdžius, apims socialinį ir emocinį mokymą, kur bus kalbama ir apie narkotines medžiagas. Ministrės teigimu, jau vykdomas mokytojų rengimas, įgyvendinama nacionalinė kvalifikacijos kėlimo programa.